Ekim 24, 2017

Rodos İstanköy ve Onikiada Kültür ve Dayanışma Derneği İstanbul Şubesi

Yönetim Kurulu

Rafet FARALYALI

Başkan

Av.Alpaslan AKSOY

Başkan yardımcısı

Özcan HÜDÜR- Sayman

M.Mert HÜDÜR- Yazman

Hüseyin Koray TURGAL- Üye

Rıfat Hamit MAŞAZADE- Üye

Berna KOCASOY- Üye