20.YIL KURULUŞ BİLDİRİSİ

Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yirminci Yıl Kutlaması

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve Dostlarımız
Bu yıl,1996 yılında kurulan derneğimizin yirminci yılını doldurmuş bulunuyoruz. Kutlu olsun.
Bilindiği üzere, Rodos ve İstanköy Türkleri olan soydaşlarımız, 21. yüzyılın başında yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin eşit yurttaşları(?) olan Onikiada Türkleri bir uygarlık projesi olarak nitelendirilen projenin nimetlerinden yararlanmaktan uzaktırlar. Öyleki,Adalarda yaşamakta olan Türkler,tanımadıkları kişilere Türk olduklarını ifade edememekte,Yunan Müslümanı olduklarını söylemek zorunda kalmaktadırlar.Korku egemen bir durum olmuştur.
Oysa, çağımızda insan hakları, demokrasi, hukukun üstünlüğü gibi evrensel kavramlar uluslararası arenanın en çok dile getirilen kavramları arasında yer almaktadır.
Bu ortam ve koşullarda,geçen süre içinde dernek olarak ;Yunanistan’da Batı Trakya Türkleri dışında Rodos ve İstanköy adalarında da yaşamakta olan Türklerin varlığını duyurduk. Adalardaki Türklerin; Türkçe Eğitim-Öğrenme Hakkı, Din ve İbadet Hakkı, Vatandaşlık,Nefret ve Baskı Ortamı, Osmanlı Türklerinden Kalan Kültürel Mirasın Korunmasından kaynaklanan sorunları yanı sıra Vakıflar Sorunu gibi sorunlarını Türkiye ve Dünya kamu oyuna anlatmaya çalıştık.
Bu doğrultuda ulusal ve uluslararası boyutlarda çalışmalar yaptık.Derneğimizi Birleşmiş Milletler,Avrupa Konseyi,Avrupa İşbirliği ve Güvenlik Teşkilatı, Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN) gibi kurumlarda temsil ettik,sorunlarımız İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)’nda dile getirildi.Uluslararası Sınır Tanımayan İnsan Hakları Örgütü (HRWF)’ne “Yunanistan: Rodos ve İstanköy’deki Etnik Türkler” raporunu hazırlattık.Rodos, İstanköy ve Onikiada Türklüğü’nün Yakın Tarihi Üzerine Sözlü Tarih Projesi’ni yürüttük.Türkiye’ye göç etmiş Rodos ve İstanköy Türkleri arasında dayanışmayı artırma, kültür, örf ve geleneklerini yaşatma ve öğretme konularında etkinlikler yaptık ve “Rodos ve İstanköy Türklüğü” ile “Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi” kitaplarını yayınladık.İstanbul’da örgütlendik.Yakın gelecekte Antalya’da da bir şubemiz olacak . Ve bu etkinliklerimizle adalarda yaşamakta olan akrabalarımıza yalnız olmadıklarını,onların dertlerine çözüm yolları bulma doğrultusunda Türkiye’deki derneklerinin varlığını duyumsattık,moral güçlerini artırmaya çalıştık.”Sizler unutulmuş değilsiniz” dedik.
Çalışmalarımızı gerçekleştirirken amaçlarımızdan birinin de Türk ve Yunan Halkları arasında dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olma olduğunu sürekli olarak ifade ettik.Bu bağlamda her iki ülke arasında dostluğun sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi gereği ve dileğimizi her fırsatta yansıttık.
Değerlı Soydaşlarımız,
Çalışmalarımızdaki başarımızı,siz Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve dostlarımızla bir ve birlik olarak azimkarane çalışmalarımıza borçluyuz. Ancak yaptıklarımızı asla yeterli göremeyiz. Daha çok ve daha büyük işler yapmak zorunluğunda ve azmindeyiz. Geçen zamana oranla daha çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız.
Rodos ve İstanköy’deki soydaşlarımızın Türk ve Müslüman olarak varlıklarını sonsuzluğa değin sürdüreceklerine inanıyoruz.
Derneğimizin yirminci yılına kavuşturmanın mutluluğu ile sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı(Başkan),
Ahmet Kırevliyası(İkinci Başkan),Ali Hüsemoğlu(Sayman), Macit Külür (Yazman), Şanser Karakaya(Üye),Sibel Karaveli(Üye),Yıldız Ertemay(Üye).
20.yıl Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
Yönetim Kurulu Üyeleri
17 Nisan 2016/Karşıyaka-İzmi