Amacımız

Sitemizin Sayın Konukları

Sitemize Hoş Geldiniz. Sizleri Rodos, İstanköy ve Onikiada dan göç ederek Türkiye’ye yerleşen Türklerinin ülkemizdeki tek temsilcisi sivil toplum örgütü olarak sevgi ve saygı ile selamlıyoruz.

Derneğimiz, Rodos, İstanköy ve Onikiada dan göç ederek Türkiye’ye yerleşen Türklerinin kurmuş olduğu bir sivil toplum örgütüdür.

Derneğimizin amaçları arasında; Türkiye’ye göç etmiş Rodos, İstanköy ve Onikiadalı Türkler arasında dayanışmayı artırma, kültür, örf ve geleneklerini yaşatma ve öğretme, Rodos, İstanköy ve Onikiada’ daki Osmanlı Türklerinden kalma kültür eserlerini yaşatma, koruma ve restorasyonu için çalışan kurumlara yardımcı olma, Rodos, İstanköy ve Onikiada’ daki miras hakları dahil, her türlü sosyal haklarını koruma için girişimlerde bulunma ve adalardaki Türk mezarlarının bakımı ve korunması için çalışmalarda bulunma gibi konular sayılabilir.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken amaçlarımızdan birinin de Türk ve Yunan Halkları arasında dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olma olduğuna inanmaktayız. Bu bağlamda her iki ülke arasında dostluğun sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi dileğimizdir.

Derneğimiz, bu amaçlara ulaşmak için; Sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmakta, bu etkinlikleri gerçekleştirmek için kamu ya da özel kurumlarla işbirliği yapmakta, konferans, seminer, açık oturum ve benzeri toplantılar ile sergiler, konserler, şenlikler ve geziler düzenlemekte, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmektedir.

Sitemizin Sayın Konukları

Üzülerek söylemek istediğimiz bir konuyu da size iletmek isteriz. Anadolu doğumlu yurttaşlarımızın çoğunluğu Rodos ve İstanköy’ de yaşamakta olan Türk ve Müslüman soydaşlarımızın varlığından haberdar değil. Kimileri adalara turist olarak geldiklerinde Türk esnafla karşılaştıkları zaman şaşkınlık geçiriyorlar. Şaşkınlıkları, Türkiye’ deki kimi şehirlerden daha fazla, ancak çoğunluğu bakımsız olan ve Osmanlı Türklerinden kalma kültür eserlerini görünce daha da artıyor.

Bu nedenle geç kalmış bir örgütlenmenin sivil toplum örgütü olarak sizlerden Rodos ve İstanköy’e turist olarak gittiğinizde bu konulara dikkat etmenizi özellikle rica ediyoruz.

Sizlere en içten saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz.

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI
Başkan
Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneği
Yönetim Kurulu Adına