2015 Genel Kurul Daveti

16/03/2015

DUYURU

RODOS İSTANKÖY VE ONİKiADA TÜRKLERİ

KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

 

Genel Kurul  Duyurusu

Derneğimizin olağan genel kurulu, aşağıdaki bildirilen gündemi görüşmek üzere 5 Nisan 2015  Pazar günü saat 14.00’de 1813/4 Sokak,No.2/6,D.2 Ethem Bey Apt.,Bostanlı-Karşıyaka/İzmir/ adresindeki dernek binasında ,çoğunluk sağlanamazsa 12 Nisan  2015 Pazar   günü saat 14.00’de aynı yerde toplanacaktır.

Gereğini arz ederiz.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri

Kültür ve Dayanışma Derneği  Yönetim Kurulu

Başkan

Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı

 

 

Gündem

 

  • Açılış ve Divan oluşumu
  • Çalışma ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi
  • Çalışma ve Denetleme Raporlarının Aklanması
  • Maliye Bakanlığı’nın talep ettiği Tüzük maddelerinin eklenmesi hakkında görüşme ve oylanması
  • Aidatlar hakkında görüşme
  • Dilek ve Öneriler
  • Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Seçimi
  • Kapanış