AVRUPA DİLLER GÜNÜ KUTLUYOR, RODOS VE İSTANKÖY ADALARINDA YAŞAMAKTA OLAN TÜRK AZINLIĞI ANADİLLERİNİ ÖĞRENEMİYOR

 

BASIN AÇIKLAMASI

ÖZET

21 ŞUBAT AVRUPA’DA  DİLLER GÜNÜ OLARAK KABUL EDİLMİŞ DURUMDA. BÜTÜN AVRUPA ÜLKELERİNDE HER YIL BU GÜN KUTLANIYOR, ANCAK YUNANİSTAN’IN  RODOS VE İSTANKÖY ADALARINDA  YAŞAMAKTA OLAN TÜRK AZINLIĞI ANADİLLERİNİ ÖĞRENEMİYOR.

YUNANİSTAN DEVLETİ’NDEN RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLERİNİN TEMEL HAKKI OLAN ANADİLLERİ TÜRKÇE’Yİ ÖĞRENMELERİNİN ÖNÜNDEKİ  BÜTÜN ENGELLERİ İVEDİLİKLE KALDIRMASINI TALEP EDİYORUZ.

19 ŞUBAT 2019

——————————————————————————————————————-

AVRUPA DİLLER GÜNÜ KUTLANIYOR, ANCAK YUNANİSTAN’IN  RODOS VE İSTANKÖY ADALARINDA  YAŞAMAKTA OLAN TÜRK AZINLIĞI ANADİLLERİNİ ÖĞRENEMİYOR.

 

Avrupa genelinde dilsel çeşitliliğin ve çok dilliliğin kutlandığı bu önemli günde,AB üyesi Yunanistan, Batı Trakya Türk Azınlığı yanında Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan  Türk Çocuklarının anadilleri Türkçe’yi öğrenme ve anadilde eğitim hakkından mahrum bırakmaya devam ediyor.

 

Avrupa Diller Günü, Avrupa Konseyi’nin girişimiyle 2001’den bu yana her yıl 26 Eylül tarihinde Avrupa’nın tüm ülkelerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 47 ülkeden 800 milyon Avrupalının temsil edildiği Avrupa Konseyi, Avrupa Diller Günü’nde tüm Avrupalıları her yaşta, okulda ya da  okul dışında daha fazla dil öğrenmeye çağırıyor. Dilsel çeşitliliğin kültürler arası anlayışın kazanılmasında bir araç olduğuna inanan Avrupa Konseyi, tüm Avrupa’da çok dilliliğinin geliştirilmesini destekliyor.

 

Avrupa Diller Günü’nün kutlanmasının temel amacı,Avrupa ve Dünya kamuoyunu dillerin önemi konusunda bilinçlendirmek, kültürler arası anlayışı artırmak, Avrupa’nın dilsel ve kültürel çeşitliliğini geliştirmektir. Avrupa Diller Günü, daha az konuşulan ve göçmenlerin konuştuğu diller de dahil olmak üzere Avrupa’nın  bütün dillerini kutlamak için bir fırsat sunuyor.

 

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak yaklaşık her yedi kişiden birinin yerli, ulusal azınlık mensubu olduğu  ya da bir azınlık dilini konuştuğu Avrupa’da yaşayan herkesin Avrupa Diller Günü’nü kutluyoruz. Ana dilini öğrenme, konuşma ve geliştirme her insanın temel hakkı olduğunu ifade ediyoruz.

 

Ancak Yunanistan’da yaşayan Rodos ve İstanköy Türklerinin anadillerini  öğrenme hakları 1972 yılından beri ellerinden alınmıştır.

 

Yunanistan Devleti’nden Rodos ve İstanköy Türklerinin temel hakkı olan anadilleri Türkçe’yi öğrenmelerinin önündeki  bütün engelleri ivedilikle kaldırmasını talep ediyoruz.

 

RODOS, İSTANKÖY VE ONİKİADA TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ MERKEZİ

RODOS, İSTANKÖY VE ONİKİADA TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ  İSTANBUL ŞUBESİ

RODOS, İSTANKÖY VE ONİKİADA TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ  ANTALYA ŞUBESİ

RODOS, İSTANKÖY VE ONİKİADA TÜRKLERİ KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ  ANKARA TEMSİLCİLİĞİ

19 ŞUBAT 2019

 

PROF.DR.MUSTAFA KAYMAKÇI

BAŞKAN

PRESS RELEASE

ABSTRACT

21 FEBRUARY IS ACCEPTED IN EUROPE AS INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY. THIS DAY IS CELEBRATED EVERY YEAR IN ALL EUROPEAN COUNTRIES, HOWEVER TURKISH MINORITY LIVING IN RHODES AND KOS IN GREECE IS NOT ALLOWED TO LEARN THEIR MOTHER LANGUAGE.

WE KINDLY REQUEST GREEK GOVERNMENT TO REMOVE ALL THE OBSTACLES FOR TURKS OF RHODES AND KOS TO LEARN THEIR MOTHER LANGUAGE TURKISH URGENTLY.

19 FEBRUARY 2019

——————————————————————————————————————-

INTERNATIONAL MOTHER LANGUAGE DAY IS BEING CELEBRATED, HOWEVER TURKISH MINORITY LIVING IN RHODES AND KOS IN GREECE IS NOT ALLOWED TO LEARN THEIR MOTHER LANGUAGE

 

On a significant day that linguistic diversity and multilinguism are celebrated around the Europe, Turkish children living in Rhodes and Kos besides Western Thrace Turkish Minority are still deprived of right to learn Turkish as their mother language and right to education in mother language by Greece, member of EU.

 

European Day of Languages is celebrated with various activities in all countries of Europe every year on 26th of September on initiation of Council of Europe since 2001. The Council of Europe where 800 million Europeans from 47 countries are represented calls all Europeans of all ages for learning more languages at school or outside of school on European Day of Languages. The Council of Europe, which believes that the linguistic diversity is a tool in gaining approach between cultures, supports development of multilinguism across the Europe.

 

The main purpose of celebration of European Day of Languages is to raise Europe and World public opinion’s awareness of the importance of the languages, to increase intellection among cultures, and to develop linguistic and cultural diversity of Europe. European Day of Languages offers an opportunity in order to celebrate all languages of Europe including less-speaking and immigrants’ languages.

 

As RHODES, KOS AND THE DODECANESE TURKS CULTURE AND SOLIDARITY ASSOCIATION, we celebrate European Day of Languages of everybody living in Europe where approximately one out of every seven is local, national minority member or speaks a minority language. We state that the learning, speaking and developing of mother language is the fundamental right for every person.

However, the rights of learning mother language of Rhodes and Kos Turks who live in Greece have been revoked since 1972.

 

We kindly request Greek government to remove all the obstacles for Turks of Rhodes and Kos to learn their mother language Turkish urgently.

 

PRESIDENT OF RHODES, KOS AND THE DODECANESE TURKS CULTURE AND SOLIDARITY ASSOCIATION HEAD QUARTER

PRESIDENT OF RHODES, KOS AND THE DODECANESE TURKS CULTURE AND SOLIDARITY ASSOCIATION İSTANBUL BRANCH

PRESIDENT OF RHODES, KOS AND THE DODECANESE TURKS CULTURE AND SOLIDARITY ASSOCIATION ANTALYA BRANCH

PRESIDENT OF RHODES, KOS AND THE DODECANESE TURKS CULTURE AND SOLIDARITY ASSOCIATION ANKARA AGENCY

19 FEBRUARY 2019

 

 

PROF. DR. MUSTAFA KAYMAKÇI

PRESIDENT