Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT)-Viyana Toplantısı

Değerli  Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız,

Dernek olarak,Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT)’nın 29-30 Ekim 2015 günlerinde Viyana’da düzenlemiş olduğu toplantıya,FUEN çatısı altında katıldık.Toplantıda iki sunum yapan Başkanımız  Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı özetle,Yunan hükümetlerinden Rodos, İstanköy ve Onikiadalardaki kültürel eserlerin korunmasını, bakım ve onarımına özen göstermesini, Rodos ve İstanköydeki soydaşlarımızın Türk kimlikleri kabul edilmesini ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen baskılara son verilmesini ve  Rodos ve İstanköyde yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğrenme hakkı, bir başka deyişle anadil eğitimi ve öğrenim hakkı  yeniden sağlanmasını talep etmiştir.

Kaymakçı, sunumlarının sonunda AGİT bileşenlerine “Özgürlük, eşitlik ve adalet,tüm insanlık için evrensel değerleri ifade eden kavramlardır.  Bu ilkeler, Birleşmiş Milletler,Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi’nin temel ilkeleridir.Bu çerçevede adalar Türklüğünün ana dillerini öğrenme ve kullanma, ibadet özgürlüğü gibi sosyal ve kültürel hayatın başat değerlerini korumak ve sürdürmek gayretlerini evrensel ve temel bir insanlık hakkı olduğunu  vurgulamak istiyoruz.”sözlerini de iletmiştir.

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu