Bu Haftaki Kitabımız ”Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi”

 

RODOS ve  İSTANKÖY  TÜRKLERİNİN YAKIN TARİHİ “Ege Denizi’nde Yükselen Sessiz Çığlık”

Rodos ve İstanköy ağırlıklı olmak üzere Onikiadalarda yaşayan ve sayıları 6.000 civarında olan bir Müslüman Türk Topluluğu da bulunmaktadır.

Günümüzde,Onikidalarda  yaşayan Müslüman Türklerin,Türk kimliklerini serbestçe ifade edebilmeleri, Vakıfların yönetiminde söz sahibi olabilmeleri, Müftülük makamına işlerlik kazandırılması, okullarda Türkçe ve din bilgisi derslerinin başlatılması, kapalı camilerin ibadete açılması ve Yunan vatandaşlığını kaybeden Onikiadalılara vatandaşlıklarının iade edilmesi gibi birçok  konuda sorunları vardır.

Rodos ve İstanköy Türklerinin Yakın Tarihi: “Ege Denizi’nde Yükselen Sessiz Çığlık” kitabı  ile  halen Rodos  ve İstanköy Adası’nda ikamet eden Türklerin geçmiş ve bugünkü kültürel, toplumsal ve iktisadi konumlarının tarihsel bir perspektifle araştırılması, bu alana ilişkin belgeye dayalı tarihçiliğin kaydetmediği anlatıların, söylencelerin, oyunların, ağıtların, yaşam öykülerinin kaydedilmesi  amaçlanmıştır.

Kitap, Rodos ve İstanköy Türklerinin  yakın tarihinde  ve günümüzdeki sorunların Türkiye,Dünya ancak özellikle  Yunan Kamuoyuna aktarılmasına   olanak sağlayacaktır. Bu anlamda Türk-Yunan İlişkilerinde kalıcı dostluğun inşasında  kimi önermelere de yer verilmiştir.