DERNEĞİMİZ BURS VERECEK !

DERNEĞİMİZ BURS VERECEK

Rodos ve İstanköy Türkü üyelerimiz ve Dostlarımız

Derneğimiz,2019-2020 Ders Dönemi için ilk aşamada 5 öğrenciye  burs verecektir.Bu amaca uygun olarak bir “Burs Komisyonu” kurulmuş ve  bir “Burs Fonu”  oluşturulmuştur.

Öğrenciler, derneğimizin amaçları doğrultusunda çalışma yapan ya da yapacak başarılı,ancak maddi desteğe gereksinmesi olan lise ve dengi ,4 yıllık fakülte ile 2 yıllık  meslek yüksek okulları öğrencileri arasından seçilecektir.

Burs  Fonu’na katkıda bulunacak üye ve dostlarımız ile  burs talebinde bulunacak öğrencilerin dernek merkezine başvurması gerekmektedir.

Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği