DERNEĞİMİZ FUEN GENEL KURULUNDA

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve Dostlarımız

Derneğimiz bilindiği üzere 2013 yılından beri FUEN’nin üyesi.

FUEN(Avrupa Halkları Federal Birliği), Avrupa’daki yerli ve ulusal azınlıklar/halk gruplarının çatı kuruluşu. FUEN’in yaklaşık 103  üye kuruluşu var. Avrupa’da 400’ün üzerinde azınlık yaşamakta . Her 7 Avrupalıdan biri,bölgesel ya da azınlık dillerinden birini konuşuyor.

70 yıl önce Paris’te kurulan FUEN, Avrupa azınlıklarının savunucusu ve sivil toplum temsilcisi. Avrupa azınlıklarının talepleri her ülkeye göre değişim gösteriyor. Kimi azınlıklar kültürel haklara  sahip ve kendi ülkelerinin çoğunluk ile işbirliği yapmakta. Buna karşılık Rodos ve İstanköy Türkleri gibi kimi azınlık grupları kendi ülkeleri tarafından tanınmıyor  ve asimilasyona karşı mücadele etmeğe çalışıyor, ancak seslerini çıkartamıyor ve korku egemen olmuş durumda. Bu nedenle onların haklarını Türkiye’ye göç etmiş akraba ve soydaşlarının kurmuş olduğu derneğimiz(ROİSDER) savunmaya çalışmakta.

FUEN, Avrupa azınlıklarının taleplerini bölgesel, ulusal ve  özelikle Avrupa düzeyinde savunuyor. FUEN, bunları yaparken Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (OSCE), Birleşmiş Milletler ve Avrupa azınlıklarının diğer menfaat temsilcileri ile birlikte çalışıyor.

FUEN,  Birleşmiş Milletler nezdinde istişari, Avrupa Konseyi’nde ise katılımcı bir statüye haiz.

FUEN, her yıl Avrupa yerli azınlıklarının en büyük kongresini düzenliyor. Bunun dışında, EUROPEADA ve Avrupa Azınlıkları Avrupa Futbol Şampiyonası gibi çeşitli diğer etkinlikleri de yapıyor.FUEN çatısı altında  Türk ,Alman ve Slav azınlıklarının yıllık toplantısı da  yine FUEN tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu yılki Avrupa Milletleri Federal Birliği’nin Genel Kurulu, 12-16 Haziran 2019 tarihlerinde Slovakya’nın başkenti Bratislava ile Dunajská Streda şehrinde Slovakya’daki Macar azınlığı ve Karpatya Almanlarının ev sahipliğinde düzenlenmiş bulunuyor.

Kongreye,derneğimizi temsilen başkanımız Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı ve Dernek Gençlik Komisyonu Yazmanımız Duygu Tavşancı katılmış bulunmaktadır.

Kongrenin ilk günü olan 12 Haziran 2019  akşamında FUEN bünyesindeki Avrupa’nın farklı ülkelerinden azınlıkların kültürel ve dilsel çeşitliliklerinin, geleneklerinin ve kendilerine özgü mutfaklarının tanıtıldığı “Azınlıklar Pazarı” adlı geleneksel panayır düzenlendi.

Azınlıklar Pazarı’nda  derneğimiz ve Batı Trakya Türk Dernekleri tarafından Yunanistan’da yaşamakta olan Türk Azınlık mutfaklarının damak tatları tanıtıldı. Ayrıca Rodos ve İstanköy Türkleri ile Batı Trakya Türk toplumu kültürü ve sorunları hakkında broşürler eşliğinde ayrıntılı bilgi verildi.

13 Haziran 2019 günü sabahı  FUEN Kongresi çerçevesinde FUEN Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) toplantısı yapıldı. Toplantıya Rodos ve İstanköy Türkleri, Batı Trakya Türkleri, Ahıska Türkleri ve Kırım Tatarlarının temsilcileri iştirak etti. FUEN TAG 6. Yıllık Toplantısı’nın organizasyonunun da görüşüldüğü toplantıda, FUEN TAG Sekretaryası tarafından hazırlanan FUEN TAG’ın 2016-2019 döneminde gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan video, katılımcılara gösterildi. ttps://www.facebook.com/watch/?v=339759679986310

FUEN 2019 Kongresi,13 Haziran öğleden sonra FUEN Başkanı Loránt Vincze’nin açılış konuşması ile resmen başladı. Bu yılki kongrede FUEN ödülünün ilk sahibi Federal Alman Hükümeti Göçmen Sorunları ve Etnik Azınlıklar Eski Temsilcisi Harmut Koschyk oldu. Ardından FUEN’in eski başkanları ile şimdiki başkanının katılımıyla düzenlenen panel oturumunda azınlık haklarının korunması ve geliştirilmesinde FUEN’in 70 yıllık mücadelesi değerlendirildi.

Akşam gerçekleştirilen galada FUEN 70. Yaşı kutlanıldı.

14 Haziran Cuma günü yapılan panel oturumlarında Slovakya Macarlarının geçmişi, bugünü ve geleceği tartışıldı, bu yıl kongreye ev sahipliği yapması planlanan ancak güvenlik gerekçesi ev sahipliği iptal edilen Ukrayna’da yaşayan azınlıkların durumu ele alındı. Aynı gün FUEN, ulusal ve yerli azınlıklar için yeni projesi olan Azınlık Monitörü’nü tanıttı. Bu çerçevede projenin ilk aşamasında ana dilde öğrenim hakkı konusunda projeye katkı sağlayan ABTTF adına Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık, Batı Trakya Türk toplumunun iki dilli azınlık anaokulları sorununu proje kapsamında FUEN’e rapor ettiklerini aktardı.

15 Haziran 2019 günü sabahı,FUEN Delegeler Kurulu’nda birinci sırada,derneğimizin Rodos ve İstanköy Türkleri için ana dili öğrenme hakkı ve anadilde eğitim konulu karar tasarısı  ile  ikinci sıradaki ABTTF, BTAYTD ve DEB Partisi’nin “Batı Trakya Türk Azınlığı” heyeti olarak birlikte sunduğu Batı Trakya Türk toplumunun eğitimdeki temel sorunlarını konu alan karar tasarısı oy birliğiyle kabul edildi.

Öğleden sonra ise FUEN Delegeler Kurulu’nda başkan ve altı başkan yardımcısından  oluşan FUEN Başkanlık Kurulu için seçimler yapıldı. Başkanlık seçimlerine tek aday olarak giren Loránt Vincze, FUEN Başkanı seçildi. ABTTF Başkanı ve FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habip Oğlu da, üçüncü kez FUEN Başkan Yardımcısı seçildi .Halit Habip Oğlu’nu tebrik ediyor, yapacağı çalışmalarda kendisine başarılar diliyoruz.

Kongre,Tuna Nehri üzerinde yapılan bir Gemi  Turu ile sonuçlandı.

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve Dostlarımız,

Derneğimizin  önerisi ile FUEN Genel Kurulu’nda oybirliği ile kabul edilen ve Yunanistan dahil, bütün ilgililere gönderilecek “Rodos Ve İstanköy Türkleri İçin Ana Dili Öğrenme Hakkı Ve Anadilde Eğitim Konulu Kararı”,bütün soydaşlarımıza ve dostlarımıza göndermenizi arz ve rica ediyoruz.

Şunu bilmeliyiz;Rodos ve İstanköy’de kültürel haklarımızı aradığımız ölçüde,atalarımıza ve  kültürel mirasımıza sahip çıkabiliriz.Diğer yandan  adalarda yaşamakta olan Türklerin  ses çıkarabilecek tek umutları biziz.

Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan soydaşlarımıza sahip çıkacak çalışmalara katılmak, insan olarak aynı zamanda bizlerin namus borcumuzdur.

Lütfen,bu bilgileri öncelikle üye olacak soydaşlarımızla,dostlarımızla,komşularımızla,sivil toplum örgütleriyle ve Rodos ve İstanköy’e turist gidecek Türkiye yurttaşı insanlarımızla paylaşın.

Sevgi ve saygılarımızla.

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği