DERNEĞİMİZ GAGAVUZYA’DA

DERNEĞİMİZ GAGAVUZYA’DA

Değerli  Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız

Derneğimiz,15-18 Kasım  2018 tarihlerinde FUEN Türk Azınlık/Çalışma Grubu (FUEN TAG)toplantısı nedeniyle  Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi’nde bulunmuştur.

Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi, Moldova Cumhuriyeti’ne bağlı bir Özerk bir devlettir. Ülkeye adını  veren Gagavuzlar, Oğuz Türkü kökenlidir ve Gagavuz kelimesinin Gök-Oğuzdan türediği düşünülmektedir. Paul Wittek’e göre Gagavuz kelimesi Anadolu Selçuklu Hükümdarı II. İzzeddin Keykavus ile bağlantılıdır.

Şu an yaklaşık 250 bin Gagavuz Türkünün büyük bir kısmı Moldova güneyindeki Bucak yöresinde yaşamaktadır. Gagavuz  Türkleri,Gagavuz Özerk Bölgesi dışında  Romanya, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kabardey ile  Balkanlar’daki Bulgaristan ve Yunanistan’da yerleşmişlerdir.

Gagavuz Türkçesi,Oğuz lehçelerinden biridir ve özelikle kırsal kesimde konuşulan  dil,yüzde 90 düzeyinde Anadolu Türkçesine yakındır.  Kentlerde ise Gagavuz Türkçesinde Rusça ve Romence sözcükler daha egemendir.

Gagavuz Özerk Bölgesi’nde derneğimiz başkanı Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı,Gagavuz Yeri Özerk Bölgesi Başkanı İrina F.Vlah’ı topluluk heyetiyle   ziyaret etmiştir.Kaymakçı,Adalar Türklerinin kültürel kimlik sorunları konusunda Sayın Vlah’a bilgilendirmede  bulunmuştur.

Kaymakçı,yapmış olduğu konuşmada Türklerin “Dilde,Fikirde,İşte Birlik” ilkesinin önemine değinmiş ve Gagavuz Türkleri aydınlarının Türkiye Cumhuriyeti’nde önemli hizmetler yaptığını anlatmıştır.Bu aydınlardan birisinin Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi emekli öğretim üyesi Emin(Georgy) Mutaf olduğunu söylemiştir. Yakın bir gelecekte Gagavuz Özerk Bölgesi’nde Emin(Georgy) Mutaf için bir anma töreni düzenlenecektir.

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği