Derneğimiz, İstanköy adasında Türk-Müslüman Vakıflarına ait kültürel eserler haraç-mezat satılmasına karşı İstanköy Vakıf Başkanını göreve çağırdı.

 

 

Sayın Elvan Kocaoğlan

İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu Başkanı                   5 Ocak 2022

İstanköy-Yunanistan

 

Vakouf Ko

Mitropoleos 1

Kos/Dodekanise/Hellas

 

 

Sayın Başkan,

Size daha önce gönderdiğimiz mektuplarımızda derneğimizin amaçlarını açıklamış ve bunlar arasında en önemli  konularında birisinin de Rodos ve İstanköy’de atalarımızdan biri miras kalan vakıf mallarının korunması olduğunu bildirmiştik.

 

Bütün bunlara rağmen hala İstanköy Müslümanlarına ait vakıf mallarını farklı gerekçelerle hala satmaya çalışmanızı üzülerek izlemekteyiz.

 

Sayın Başkan,

İstanköy Vakfı’nın malı olan eserler, adanın geçmiş tarihinin  simgesi olmakla birlikte, çok kültürlülüğün ve birlikte yaşamanın da simgesidir. Vakfın sahip olduğu Osmanlı Türk eserleri, aynı zamanda Yunanistan’ın kültür eserleridir. 2017 depreminden zarar görmüş  ya da depremden önce de yıllarca bakımsızlıktan ve ihmalkarlıktan dolayı kaderlerine terk edilmiş olan eserlerin bakımını ve restorasyonunu yapmak, birinci derecede Yunan Devleti’nin görevidir.    Bunların restorasyonlarının yapılmamasından dolayı vakıf mallarının satılması gerekmemektedir. Yunanistan’ın da imzacısı olduğu Avrupa Birliği Kültürel Miras Direktifleri bunu emretmektedir. Sizin göreviniz vakıf mallarına sahip çıkarak, Avrupa Birliği mevzuatı hükümlerinin ısrarla yerine getirilmesini Yunan makamlarından talep etmektir.

 

Sayın Başkan,

İstanköy’deki soydaşlarımızdan tekrar İstanköy Vakfı’na ait Platitsi Mevkiinde bulunan 38.240 m2 araziyi satışa çıkardığınızı ve Binicilik Kulübü’nün de bulunduğu Selveri’deki 39 dönüm araziyi de satışa çıkaracağınızı üzülerek öğrendik.

 

İstanköy Vakfı’nın malları yıllardır Yunan makamlarınca çeşitli gerekçelerle zaten yağmalanmaktadır.

Bugün İstanköy’de bulunan  Antimachia’daki askeri konutlar, Agios Pavlos Kilisesi’nin olduğu alan, Subay Orduevi, Pili’deki çocuk parkı arazisi, Kardamena’daki mezarlık ve çocuk parkı alanları, Antimachia’daki mezarlığın genişletilmesi, Ethnikis Antistaseos’taki halk konutları (Laikes Katoikies), İstanköy Sosyal Güvenlik Kurumu (IKA) binası, Porfirou, Amerikis ve Averof caddelerindeki kreşler, orduya, eğitim müdürlüğüne, kiliseye ve belediyeye ait birçok alan ve bina ile arsa, yıllardan beri İstanköy Vakfı tarafından  zaten bağışlanmıştır.

 

Vakıf olarak, Yunanistan’da başka bir örneği olmayan cömertliği ve hayırseverliği göstermiş bulunuyorsunuz. Sürekli olarak kiliseye, okullara, yaz yangınlarından yardım gören tüm ailelere yardımlarda bulunuyorsunuz. Devletine ve toplumuna karşı bu kadar cömert olmuş olan Vakfın adadaki Müslümanların ibadet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla devletinden her türlü yardımı istemek de görevi ve hakkı olmalıdır. Depremde zarar görmüş olan ata yadigarı camilerimiz hala ibadete kapalı olarak bekletilmekte ve çürümeye terkedilmektedir. Bunları eğer Yunan resmi makamları tamir etmeyecekse, Türkiye ücretsiz olarak her türlü tamirlerini yapmaya hazır olduğunu farklı vesilelerle kamuoyuna açıkladı.

 

Sayın Başkan,

Türkiye Devleti tarafından ve tamamen kendi hazinesinden karşılanan paralarla tamir edilen onlarca kiliseden bazılarının örneklerini ekte sunuyorum. Bunlarla ilgili ve son yıllarda gayrimenkulleri adlarına tescil edilen Türkiye’deki Rum ve diğer gayrimüslim vakıflarıyla ilgili detaylı bilgiyi    Vakıflar Genel Müdürlüğünden  ya da Türkiye’deki Yunanistan Büyükelçiliği’nden talep etmeniz mümkündür.

 

Bir kez daha atalarımızdan bizlere miras olarak kalan İstanköy Vakıf mallarının satılmaması, devredilmemesi konularında kararlı bir şekilde mücadele etmenizi bekliyoruz ve geçmişte hilleli yollarla el konmuş olan Vakfın mallarının geri alınması amacıyla hukuki mücadele vermenizi, bu konuda arzu ettiğiniz takdirde sizlere her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz.

 

Derneğimiz ve İstanköy Müslüman Tük halkı adına sizlerden bunları rica ediyoruz.

 

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Yönetim Kurulu adına Başkan


 

 

Dear Elvan Kocaoğlan

President of the Administration of Kos Foundation Properties      January 5, 2022

Kos-Greece

 

Vakouf Ko

Mitropoleos 1

Kos/Dodekanise/Hellas

 

Dear President,

We explained the objectives of our association in our previous letter and also stated that one of the paramount issues among them was the preservation of foundation properties inherited from our ancestors in Rhodes and Kos.

 

Despite all that, we are sorry to witness that you are still trying to sell foundation properties belonging to Kos Muslims under various pretexts.

 

Dear President,

The monumental works that belong to the Kos Foundation are not only the symbol of the recent history of the island, but also symbolize multiculturalism and coexistence. Ottoman Turkish works owned by the foundation are also Greek cultural artifacts. The responsibility of preservation and restoration of the works that were damaged in the 2017 earthquake or that were abandoned to their fate due to years of negligence and inattention before the earthquake primarily falls on the Greek State. The fact that foundation properties have not been properly restored does not necessarily require their sale. This is clearly mandated by the Directives of the European Union Cultural Heritage, of which Greece is one of the signatories. Your duty is to insistently demand the Greek authorities to abide by the provisions of the European Union legislation by maintaining the foundation properties.

 

Dear President,

According to the information we have regretfully obtained from our cognates in Kos, you have put up for sale 38,240 m2 of land in Platitsi, which belongs to the Kos Foundation.  Besides, we were informed that you are also planning to sell 39 acres of land in Selveri, where the Equestrian Club is located.

The properties belonging to the Kos Foundation have already been plundered by the Greek authorities under various pretexts for years.

 

Many real properties presently located in Kos including the military housing facilities in Antimachia, the area where the Church of Agios Pavlos is located, the Officer’s Club, the playground area in Pili, the cemetery and playground areas in Kardamena, the expansion of the cemetery in Antimachia, the public residences in Ethnikis Antistaseos (Laikes Katoikies), Kos Social Security Institution (IKA) building, kindergartens on Porfirou, Amerikis and Averof streets, as well as many buildings and plots belonging to the army, education directorate, church and municipality have already been donated by the Kos Foundation for years.

As the Kos Foundation, you have demonstrated great generosity and philanthropy unprecedented in Greece. You are regularly helping the church, the schools, all the families that suffered damage in the summer bushfires. The Foundation, which has been so generous to its state and society, should also have a duty and right to demand all sorts of assistance from the state in order to meet the worship-related needs of the Muslims of the island. Mosques inherited from our ancestors, which were damaged during the earthquake, are still kept closed to worship and left to rot. In case the Greek authorities have no intention of repairing them, Turkey has announced to the public on various occasions that it is ready to undertake all kinds of repairs free of charge.

 

Dear President,

I am enclosing some examples selected from dozens of churches that were restored by the Turkish State completely financed with funds from its own treasury. Detailed information can be obtained by request from the General Directorate of Foundations or the Greek Embassy in Turkey about the real estate properties registered in their names of Greek and other non-Muslim foundations in Turkey in recent years.

 

Once and again, we expect you to adamantly fight against selling or transferring the Kos Foundation properties inherited from our ancestors and we would like to bring to your knowledge that we are ready to give you all kinds of support, if you so desire, to fight legally for the recovery of the foundation properties which were fradulently confiscated or seized in the past.

 

With due respect, these are what we request from you on behalf of our association and the Muslim Turkish people of Kos.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

On behalf of the ROISDER Executive Board