“Derneğimiz, Yunanistan’a soydaşlarımıza anadillerini öğrenme haklarının verilmesi için FUEN’e bir mektup yazdı.”

 

 

Sayın Lorant Vincze                                                               23 Aralık 2021

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Başkanı

 

 

Sayın Lorant Vincze

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 7. Yıllık Toplantısı 11 Aralık 2021 tarihinde Halit Habip Oğlu başkanlığında gerçekleştik.

 

FUEN Başkan Yardımcısı ve FUEN TAG Sözcüsü Halit Habip Oğlu’nun açış konuşmasıyla başlayan toplantıda Habip Oğlu, Aralık 2020’deki son yıllık toplantıdan bu yana FUEN ve FUEN TAG’la ilgili yaşanan gelişmeler ile FUEN’in gerçekleştirdiği etkinlikleri aktardı.

 

Toplantının ikinci bölümünde, ana dilde eğitim ile azınlık dillerinin öğretilmesi ve kamusal alanda kullanılmasının önemi ele alındı.

 

Bu bağlamda ROİSDER olarak Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türk soydaşlarımızı anadillerini öğrenme haklarının olmadığını  bir kez daha belirttik ve görüşmeler sonunda konunun FUEN tarafından Yunanistan’a taleplerimizin aktarılması önerildi.

 

Sayın Sayın Lorant Vincze,

Bildiğiniz üzere, Yunanistan’a göre Türkler, yalnızca Müslüman Yunan vatandaşı olarak görülüyor. Türklere yönelik  kültürel soykırım politikaları ne yazık ki devam ediyor. Bugün Türklerin dini, kültürel, ekonomik ve eğitim alanında yaşadığı sorunlar giderek çözümü zor bir boyut kazanmış durumdadır.

 

“Rodos ve İstanköy Türklerinin  Kültürel Hakları İçin Çözümler” aşağıda belirtilen maddeler halinde özetlenebilir:

 • Türk kimliklerinin kabul edilmeli ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen yasa ve baskılara son verilmedir,
 • Türk çocuklarına çift dillilik temelinde en azından ilköğretim düzeyinde Türkçe öğrenme hakkı, bir başka deyişle anadil eğitimi hakkının sağlanmalıdır,
 • Rodos ve İstanköy Türklerinin Müslümanlık eğitimi için önündeki engellerin kaldırılmalıdır,
 • Rodos, İstanköy ve Onikiadalardaki Osmanlı Türklerinden kalan kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve onarımına Yunan hükümetlerinin özen göstermelidir,
 • Rodos ve İstanköy Vakıf Malları Yönetim Kurumu üyelerinin, Rodos ve İstanköy Türkleri arasında yapılacak özgür bir seçimle gelmeleri gerçekleştirilmelidir,
 • Yunan hükümetlerince kamulaştırılan vakıf eserlerinin amacına uygun olarak kullanılması için iadesi,örneğin Süleymaniye Medresesi’nin çift dillilik temelinde yeniden Türkçe öğrenim-eğitim yapan kuruma dönüştürülmesi sağlanmalıdır.

Özetle; derneğimiz taleplerini daha önce de olduğu üzere bir kez daha FUEN tarafından Yunanistan Devletine aktarılmasını  yararlı görmekteyiz.

 

Durumu bilgilerinize sunuyorum.

Bu vesileyle yeni yılınızı kutluyorum.

 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Başkan


 

 

 

Dear Mr. Lorant Vincze                                                               23th December 2021

President of the Federal Union of European Nationalities

 

 

Dear Mr. Lorant Vincz

The 7th Annual Meeting of the Federal Union of European Nations (FUEN) Turkish Minorities/Communities Working Group (TAG) was held on 11 December 2021 under the chairmanship of Halit Habipoğlu.

 

In his opening speech, FUEN Vice President and FUEN TAG Speaker Halit Habip Oğlu talked about the developments regarding FUEN and FUEN TAG as well as the activities carried out by FUEN since the last annual meeting in December 2020.

 

In the second part of the meeting, the importance of education in the mother tongue and the teaching of minority languages and their use in the public sphere were discussed.

In this respect, as ROİSDER, we have once again stated that our Turkish cognates living in Rhodes and Kos do not have the right to learn their mother tongue, and at the end of the discussions, it was suggested that our demands be conveyed to Greece by FUEN.

 

Dear Mr. Lorant Vincze

As is known, according to Greece, Turks are only recognized as Muslim Greek citizens. Unfortunately, the cultural genocide policies pursued against Turks still continue. Today, the religious, cultural, economic and educational problems of the Turks have become increasingly difficult to solve.

 

“Solutions for the Cultural Rights of Rhodes and Kos Turks” can be summarized as follows:

 • Turkish identities should be recognized and laws and restrictions preventing Turks from organizing with their cultural identities should be discontinued,
 • Turkish children should be granted the right to learn Turkish, in other words, the right to mother tongue education at least at the primary level on the basis of bilingualism,
 • Restrictions on Rhodes and Kos Turks for Islamic education should be lifted,
 • Greek governments should show consideration for to the preservation, maintenance and repair of the cultural works of art inherited from the Ottoman Turks in the Dodecanese,
 • Members of Rhodes and Kos Foundation Properties Management should be elected by free elections to be held among Rhodes and Kos Turks,
 • The foundation works expropriated by the Greek governments should be returned to their original status and used accordingly, for example, the Suleymaniye Madrasah should be      transformed into a Turkish-language institution on the basis of bilingualism.

 

To put it briefly, we believe that it would be beneficial that our association’s demands are once again conveyed to the Greek State by FUEN.

 

I kindly submit it to your attention.

 

On this occasion, I wish you a happy new year.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

President