DERNEĞİMİZİN YOL GÖSTERİCİLİĞİNDE TÜRKİYE’DE İKİ BİLİMSEL TEZ TAMAMLANDI, ABD’DE BİR DOKTORA TEZİ ÇALIŞMAMIZDAN ESİNLENDİ

 

Değerli Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Üyelerimiz ve Dostlarımız

Derneğimizin yol göstericiliğinde 2021 yılında iki bilimsel tez tamamlanmış bulunuyor.

Birincisi bir doktora tezi.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı’nda  gerçekleştirilen “Rodos Türk Ağızları(İnceleme-Metin-Dizin)” adlı Doktora Tezi  Dr.İsmail Kurt’a ait.

Tez,Rodos ağızlarını kayıt altına alarak dilbilgisel özelikleri itibarıyla incelemek açısından bilim dünyasına önemli katkı sağlayacak.

İkincisi,bir yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkileri Anabilim Dalı’nda gerçekleştirilen “ Onikiada Türklerinin Durumu (1947-2017) ve Türk Yunan İlişkilerine Etkisi” adlı  Yüksek Lisans Tezi  ise İbrahim Alper Alıcı                                                                            tarafından  tamamlandı.

Her iki tez de  ,Rodos ve İstanköy Türklerinin   günümüzde yaşamakta oldukları vatandaşlık, din ve ibadet, Osmanlı Türklerinden  kalan kültürel mirasın korunması , vakıflar, baskı ortamı ve kültürel soykırım   sorunları yanında “anadilde eğitim ve öğretim/Türk dilini öğrenme sorunlarına ”  ışık tutmakta.

Bu bağlamda,diğer dernek çalışmalarımız gibi,  Rodos ve İstanköy’deki Türklerin Türk kimliklerini rahatlıkla açıklayabilmeleri ve  tarihsel  belleklerin korunması temelinde Türkiye akademisindeki çalışmalara  olduğu kadarulusal ve uluslararası platformlarda da  farkındalık yaratacaklar.

Değerli Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Üyelerimiz ve Dostlarımız

Bir başka bilgiyi de Size aktarmak isteriz. Massachusetts Universitesi(Amerika Birleşik Devletleri)’nde Evan Taylor adlı bir araştırıcı tarafından gerçekleştirilen “Making the Old City: Life Projects and State Heritage in Rhodes and Acre” adlı doktora tezinde derneğimizin “Kaymakçı, Mustafa, and Cihan Özgün. 2015. “The Recent History of the Rhodes and Kos Turks.”tarafından gerçekleştirilen yayın kaynak gösterilerek Rodos’un Yunanistan Devleti’nce Osmanlı Türklüğünün nasıl yok edildiği incelenmiş.

Değerli Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Üyelerimiz ve Dostlarımız

Bu araştırmalarda gösterildiği üzere  Yunanistan’ın Rodos ve İstanköy’de uygulamakta olduğu kültürel soykırımın boyutlarını  bilmeyenlere  ve adalara tatil için giden ve gidecek olanlara aktarmanızı diliyoruz.

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği