Rodos ve İstanköy’deki Etnik Türkler /Ethnic Turks in Rhodes and Kos -HRWF

      

“Yunanistan: Rodos ve İstanköy’deki Etnik Türkler” Raporu

Uluslararası Sınır Tanımayan İnsan Hakları Örgütü (HRWF) tarafından oluşturulan “Yunanistan: Rodos ve İstanköy’deki Etnik Türkler” raporu, 27-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında Rodos ve İstanköy üzerine yapılan bir araştırmanın sonucudur.

Rapor, Rodos ve İstanköy’deki Türklerin kendi etnik ve/ ya da  ulusal kimliklerini tanımlama haklarının bulunmadığını ve devlet otoriteleri tarafından Müslüman Yunan vatandaşları olarak tanımlandıklarını göstermektedir. Yunanistan, resmi olarak yalnızca tek bir azınlığı, “Trakya Müslüman Azınlığı”nı tanımakta, dolayısıyla Rodos ve İstanköy’de  yaşamakta olan Türkler, 1923 Lozan Barış Antlaşması’nın imzalandığı sırada Onikiada’nın İtalya yönetiminde bulunduğu gerekçesiyle, yer verilen azınlık statüsünden mahrum kalmışlardır. 1972’de, Yunan otoriteleri adalardaki tüm Türk okullarını kapatmış ve Türkçe eğitim ile Din derslerini yasaklamıştı. Adalardaki Türk Toplumu’nun dini liderinin, 1972 yılında ölümünden sonra da , Müftülüğe kimse seçilmemişti.

Rodos ve İstanköy’deki etnik Türklerin durumu ciddi bir sıkıntı olmaya devam etmektedir. Bu bağlamda hazırlanan  rapor, adalarda yaşayan Türk azınlıklarının karşılaştığı  sorunları ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır.

——————————————————————————————————————

The report, “Greece: Ethnic Turks in Rhodes and Kos”

The report, “Greece: Ethnic Turks in Rhodes and Kos” produced by Human Rights Without Frontiers Int’l (HRWF Int’l) is the result of a fact-finding mission to Rhodes and Kos on 27-30 August 2015.

The report, finds out that the Turks in Rhodes and Kos has no right to identify their ethnic and/or national identity and are named as Greek Muslim citizens by the governmental authorities. Greece officially recognizes a single minority, the “Muslim Minority in Thrace”; therefore the Turks in Rhodes and Kos are deprived of the minority status enshrined in the 1923 Lausanne Treaty on the ground that the Dodecanese were under the administration of Italy when the Lausanne Peace Treaty was signed. In 1972, the Greek authorities closed all Turkish schools on the islands and prohibited education in Turkish and the Religion lessons. After the death of the religious leader, the Mufti of the Turkish community in the islands in 1972, nobody was elected to the Office of Mufti.

The situation of the ethnic Turks in Rhodes and Kos remains a serious concern and this report addresses in detail the problems faced by the Turkish minority living in the islands.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir