FUEN-TAG-Bakü 2.Yıllık Toplantısı

Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız,

Derneğimiz, 10-11 Kasım 2015 tarihlerinde Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN”ın ev sahipliğinde Bakü (Azerbaycan)’de gerçekleştirilen Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 2.Yıllık Toplantısı’na katılmıştır. Derneğimizin dışında toplantıya   katılan örgütler şunlar olmuştur:

 • Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF),
 • Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD),
 • Uluslararası Meshet Türkleri Cemiyeti “VATAN”
 • Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi,
 • Azerbaycan Meshet Türkleri Cemiyeti,
 • Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El”,
 • Kırım Tatar Milli Meclisi,
 • Kırım Karaimler Birliği,
 • Kumuk Derneği

On beş kişinin katıldığı toplantının ilk günü olan 10 Kasım 2015 tarihinde     heyet sırasıyla ,Azerbaycan  Kurucu Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev başta olmak üzere Azerbaycan halkına ve kültürüne hizmette bulunmuş   devlet adamları ve kültür adamlarının  mezarlarının bulunduğu Fahri Hıyaban(Mezarlık), 1918 yılında Bakü Muharebesi’nde şehit düşen Azeri ve Türk askerlerin defnedildiği yer  ile 20 Ocak 1990 tarihinde Sovyet Ordusu’nun Bakü’ye girerek yüzlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan Kara Ocak denilen olaydan sonra “Şehitler Hiyabanı” adını alan şehitlik ziyaret etmiştir. Mezarlık ziyaretinden sonra, heyet T.C. Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Prof. Dr. Kamil Güneş ile de görüşmüştür.

İlk günün sonunda,Azerbaycan Cumhuriyeti Milletlerarası, Çokkültürlülük ve Dini Konularda Cumhurbaşkanı nezdinde Bakan Kamal Abdullayev’i ziyaret edilmiştir. Bakan ile gerçekleştirilen toplantıda FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habipoğlu, FUEN’i ve FUEN Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu’nu tanıtmıştır. FUEN TAG’ye üye Türk azınlıklarını/topluluklarını tanıtan Habipoğlu, atayurtlarından sürgün edilen Ahıska Türklerinin Gürcistan’a dönüşü konusunda uluslararası arenada Azerbaycan’ın desteğini istemiştir.

Kamal Abdullayev ile yapılan görüşmede ,Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Prof.Dr.Mustafa kaymakçı olarak Türk Toplulukları ve azınlıkları arasında kültürel,sosyal ve bilimsel çalışmaların önemine değinen bir konuşma yapmış ve bağlamda Türk Azınlık ve Topluluklarını bir araya getiren  etkinlikler yapılması gereğini  dile getirmiştir.Bakan da bir Türkolog olduğunu bildirmiş ve Ege Üniversitesi(İzmir) ile işbirliği yaptığını belirtmiştir.

11 Kasım 2015 Çarşamba günü gerçekleştirilen FUEN TAG 2. Toplantısı’nda  gündemin birinci maddesi gereği,örgüt temsilcileri  son bir yılda kendi toplumlarında  meydana eden gelişmeleri dile getirmişlerdir.

Toplantının bu bölümünde,derneğimizin,

 • Yunan hükümetlerinden Rodos, İstanköy ve Onikiadalardaki kültürel eserlerin korunması, bakım ve onarımına özen göstermesi,
 • Rodos ve İstanköydeki soydaşlarımızın Türk kimlikleri kabul edilmesi ve kültürel kimlikleriyle örgütlenmelerini engelleyen baskılara son verilmesi ,
 • Rodos ve İstanköyde yaşayan Türk çocuklarına Türkçe öğrenme hakkı, bir başka deyişle anadil eğitimi ve öğrenim hakkı  yeniden sağlanması  gibi konularda   uluslararası platformlarda  çalışma yapmaya devam ettiği, ancak anılan konularda bir ilerleme sağlanamadığı anlatılmıştır.

Daha sonra Kumuk Derneği Başkanı Ramazan Alpaut, Kumuk Türkleri ile Rusya coğrafyasında yaşayan Türk toplulukları hakkında iki sunum yapmıştır. Ardından ev sahibi kuruluş  olan Ahıska Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da VATAN Başkanı İbrahim Ziyaoğlu ise Ahıska Türklerinin Gürcistan’a dönüşü sorununu aktarmış ve taleplerini sıralamıştır.

İbrahim Ziyaoğlu’ndan sonra söz alan  ABTTF Uluslararası İlişkiler Direktörü Melek Kırmacı Arık, uluslararası düzeyde FUEN’in Türk Azınlıkları/Topluluklarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmaları dile getirmiş ve uluslararası örgütler nezdinde yürütülebilecek çalışmaları aktarmıştır.

Üye kuruluşların FUEN’den beklentileri ve olası işbirliği seçeneklerinin değerlendirilmesinin ardından FUEN TAG üyeleri arasında dayanışmanın nasıl güçlendirilebileceğini yönelik öneriler tartışılmış ve bu doğrultuda 2016 yılı stratejisi belirlenmiştir.

Gündemin bu maddesinde,Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği olarak  yaptığımız konuşmada ise,

 • TAG’da Türkçe konuşamayan temsilciler için Türkiye Türkçesini öğretmek amacıyla kurslar açılması ve amaca yönelik olarak Ege Üniversitesi (İzmir) Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü’nünden yararlanılabileceği,
 • TAG tarafından Avrupa’daki Türk Toplulukları ve azınlıklarını tanıtmaya yönelik kitap hazırlanması,
 • TAG çalışmalarını içeren bir bülten çıkarılması,
 • FUEN TAG girişimi ile 2016 yılında Bakü ya da Moskova’da  “Türk Azınlık ve Toplulukları Kültür Sempozyumu” adı altında bir etkinlik yapılması

gibi önerilerde bulunulmuştur.

Bilgilerinize sunuyorum.

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

DSC_0191