FUEN TAG  TEMSİLCİLERİ İZMİR’DE KONUĞUMUZ OLDU.

FUEN TAG  TEMSİLCİLERİ İZMİR’DE KONUĞUMUZ OLDU.

Avrupa Milletleri Federal Birliği (FUEN) Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu (TAG) 4. Yıllık Toplantısı’nı,24-27 Ekim 2017 tarihlerinde FUEN üyesi  derneğimizin ev sahipliğinde İzmir’de gerçekleştirdi.

Toplantıya Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk azınlıkları ve topluluklarından Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ve Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Milletlerarası Meshet Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN”, Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu ve Kırım Tatar Milli Meclisi,Kosova Genç Birlik Derneği ve Kırcaali Türk Kültür ve Sanat Derneği, Moskova Kumuk Derneği ,Üsküp’ten Doğru Yol Türk Kültür Sanat Derneği ile Ukrayna Gagavuz Birliği  temsilcileri  katıldı.

Toplantının ilk günü olan 25 Ekim 2017’de İzmir’in turistik  ve tarihi yerleri tanıtıldı ve akşam üzeri Karşıyaka Belediye Başkanı Sayın Hüseyin Mutlu ile bir tanışma toplantısı düzenlendi.Daha sonra Türk Grubu,derneğimizin Karşıyaka’daki binasında konuk edildi.

26 Ekim 2017 gününde ise önce, FUEN’nin ulusal azınlıklar için Avrupa genelinde bir koruma mekanizması oluşturulması ve Avrupa’daki dilsel ve kültürel çeşitliliğin güçlendirilmesi amacıyla başlattığı “Azınlıkları Koruma Paketi” başlıklı Avrupa Vatandaşları Girişimi ile ilgili olarak MSPI Kampanya Koordinatörü Laszlo Bodor sunum yaptı.

Laszlo Bodor’un sunumundan sonra dernek başkanımız Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı, “Rodos ve İstanköy Türklerinin Güncel Sorunları” konulu bir açış konuşması yaptı.Kaymakçı,ayrıca Türk Azınlık ve Topluluklarının kültürel kimlik temelinde  dayanışma içinde olması gerektiğini  ve bu bağlamda Anadilimiz Türkçenin   önemine işaret etti .

Toplantıda  daha sonra,her örgüt kendini tanıttı ve 2017 yılında  gerçekleştirdikleri  etkinlikler  hakkında bilgi verdi.

Gündem 2018 yılı faaliyetleri ve yol haritası  konusunda yapılan görüşmelerle sunuçlandırıldı.

 

Rodos, İstanköy  ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği