FUEN’nin 7-10 Eylül 2023 tarihlerinde Macaristan’da gerçekleştirdiği Genel Kurulu’nda derneğimizin sunduğu karar önerisi kabul edildi.

FUEN’nin  7-10 Eylül 2023 tarihlerinde Macaristan’da gerçekleştirdiği Genel Kurulu’nda  derneğimizin sunduğu karar  önerisi kabul edildi.

Ekler.

FUEN 2023 Genel Kurul Kararı

 

YUNANİSTAN,RODOS ve İSTANKÖY’DE  MÜSLÜMAN TÜRK  VARLIĞINI KABUL ETMELİ VE  İKİ DİLLİLİK TEMELİNDE OKULLARI YENİDEN AÇMALI ve  CAMİ,TÜRBE VE MEZARLIKLARIN YIKIMLARINI DURDURMALIDIR.

Günümüzde Yunanistan Devleti ve medyası , Rodos ve İstanköy’de  “Türk yoktur, Yunan Müslümanı vardır” iddiasından bulunmaktadır.

Bu iddia,Türk kaynaklarının  yanısıra ,adalarda Türk varlığını teyit eden yabancı birçok belgeyle  uyum içinde  değildir. Bunlardan birisi; 1 Nisan 1947 tarihli , Kos Askeri İdare Komutanı K. Koukıas(Binbaşı)’ın “The first communiqué published by Major Konstantinos Krekoukias, the Commander of the Kos Military Administratio”.duyurusudur. Bu duyuruda “We wish to live with the Turkish inhabitants of Kos in harmony and in anatmosphere of fraternal love”. denmektedir. Bu belge ile,Yunan Askeri Yönetimi,Yunanistan Devletinin tezini  yalanlamaktadır. Bir diğeri de;  9 Mart 2012 tarihinde Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nce   kabul edilen “The Situation of the Greek Citizens of Turkish descent in Rhodes and Kos başlıklı kararıdır.

Diğer yandan Yunanistan’ın  “Rodos ve İstanköy Müslüman Türklerinin uluslararası antlaşmalardan doğan kültürel hakları  yoktur” tezi de  taraf olduğu antlaşmalarla çelişmektedir. Bu kapsamda adalar Türklerinin “1913 Atina Antlaşması, 10 Ağustos 1920 Yunan Sevr Antlaşması,30 Ocak 1923 Mübadele Sözleşmesi, 1923 Lozan Antlaşması, 1926 Atina ve 1930 ve 1933 Ankara Antlaşmaları ve 1947 Paris Antlaşması gibi antlaşmalardan doğan hakları vardır. Bu antlaşmalardaki  devletlerin halefiyeti(ardıllık)  hakkındaki konusu, 1978 Viyana Sözleşmesinin 15.maddesinde ,  “ülke topraklarının statüsü” kavramının, antlaşmanın yapıldığı sıradaki toprakları değil, bir ülkenin sonradan edindiği toprakları da kapsayacak şekilde hükme bağlanmış bulunmaktadır

FUEN Genel Kurulu olarak, Yunanistan Devleti’nden şunları  öneriyoruz:

1-Yunanistan, Rodos ve İstanköy Müslüman Türklerinin uluslararası antlaşmalardan doğan kültürel haklarını kabul etmelidir

2-Yunanistan Devleti, Türk çocuklarına çift dillik temelinde Türkçe öğrenim ve eğitim yapan okulların açılmasını sağlamalıdır.

3-Yunanistan’da Rodos ve İstanköy’de bulunan Müslüman Türk azınlığının dini özerkliğine saygı göstermeli, kendi dini liderlerini seçme özgürlüklerini tanımalıdır.

4-Rodos ve İstanköy Türk Vakıf yönetimi,atamalarla değil,Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türk/Müslümanların özgür seçimiyle oluşturulmalıdır.

5-Kültürel miras ve anıtlarının restore edilmesi ve korunması için gerekli adımları atmalıdır. Tarihi cami,imaret ,mezarlık ve türbelerin planlı  bir şekilde tahrip edilmesine engel olunmalıdır.

FUEN 2023 General Assembly Sample Draft Resolution (1)

fuen 2023 genel kurulu kararı