İstanbul Şubesi ile Ortak Toplantı

Dernek Başkanı Mustafa Kaymakçı İstanbul Şubesi yöneticileri ile ortak bir toplantı yaptı.

Ortak toplantıda 2017 etkinlikleri planlandı. Planlamada ” Rodos ve İstanköy Türklerinin Genel Sorunları Paneli” düzenlenmesi, bir Kermes yapılması ve Fotoğraf Sergisi açılması,

İstanbul’da bulunan Ulusal gazetelerin genel yayın yönetmenlerinin ziyaret edilmesi kararlaştırıldı. İstanbul’da bulunan fakir soydaşlarımıza sosyal yardım yapılması, planlamaya konuldu.

Rodos İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Yönetim Kurulu