İSTANBUL’DA ADALI TÜRKLER PANELİ

İSTANBUL’DA ADALI TÜRKLER PANELİ

 

Derneğimiz, Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü ile ortaklaşa olarak, 6 Nisan 2018 günü saat 14:00 ‘de  İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte Kurulu Salonu’nda  “Unutulmayan Adalar, Unutulan Türkler III” adlı panel düzenlemiştir.

Paneli,Prof.Dr. Cezmi Eraslan yönetecektir.

Konuşmacılar, Prof.Dr.Cemalettin Taşkıran, Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı ve Doç.Dr. Cihan Özgün’dür.

Duyurulur.

Rodos istanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği