KAYMAKÇI,SAMSUN’DA  RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLERİNE UYGULANAN ASİMİLASYONU ANLATTI

 

23 Kasım 2019 tarihinde  Ömer Halis Demir Salonu-Samsun’da düzenlenen “XIII. Uluslararası Balkan Tarihi Kongresi”inde dernek başkanımız Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı,Rodos ve İstanköy Türklerine uygulanan asimilasyonu anlattı.

Kaymakçı,kongrede yapmış olduğu konuşmada şunları söyledi:

Dünya kamuoyunda Yunanistan’daki Türk Varlığı’nın Batı Trakya’yla sınırlı olduğu algısı vardır. Bununla birlikte Rodos ve İstanköy ağırlıklı olmak üzere Onikiadalar’da yaşayan ve sayıları 9.000 civarında olan bir Türk nüfus da bulunmaktadır.

Rodos, İstanköy Ve Onikiadalarda yaşamakta olan Türklerin;Vatandaşlık,Türkçe Öğrenme Hakkı, Din ve İbadet,Nefret ve Baskı Ortamı, Osmanlı Türklerinden Kalan Kültürel Mirasın Korunmasından kaynaklanan Sorunları  ile Vakıflar  Sorunu gibi sorunları vardır.

Adalarda yaşamakta olan Türkler,bugün yok olma noktasına gelmiştir. Yunanistan’ın asimilasyon politikasına “dur” denmediği takdirde, kısa bir süre sonrasında  Adalı Türklerden söz etmek olası olmayacaktır.

Ancak Onlar, Mübadele gibi geçmişte kalmış sızlayan bir yaramız değil, adalarda varlıklarını sürdürmeye çalışan bir avuç azınlıktır ve Onlar’ın giderek asimilasyonu, bir anlamda insanlığın ve kendine has bir kültürün yok edilmesi demektir.

“Özgürlük, eşitlik ve adalet” tüm insanlık için evrensel değerleri ifade eden kavramlardır. Bu çerçevede adalar Türklüğünün ana dillerini öğrenme ve kullanma, ibadet özgürlüğü gibi sosyal ve kültürel hayatın başat değerlerini korumak ve sürdürmek gayretlerini evrensel ve temel bir insanlık hakkı olduğunu  vurgulamak isterim.

Anavatan Türkiye’ye göç etmiş ve/ ya da  göç etmek zorunda  kalmış Rodos ve İstanköy Türklerinin kurmuş olduğu Rodos, İstanköy ve  Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER)    olarak;

  • Yunanistan Devleti’nden; Anayasası’nda, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Ve Diğer İnsan Hakları Dökümanlarında Yer Aldığı Üzere,Adalar Türklerinin Türk Kültürel Kimliğinin Tanınması,
  • Çift Dillilik Temelinde Anadillerini Öğrenme Gibi Azınlık Hakları Dahil İnsan Hakları Alanındaki Sorumluluklarını Yerine Getirmesi,
  • Rodos Ve İstanköy Türk Toplumunun Din Ve İbadet Özgürlüğüne Saygı Göstermesi
  • Özetle Adalar Türklerine Uygulanmakta Olan Asimilasyon Politikalarına Son Vermesi

konularında çalışmalar yapıyoruz.

Bizler dernek olarak adalarda yaşamakta olan Türklerin kültürel kimlikleri ile yaşamalarını bir insanlık sorunu olarak değerlendiriyoruz. Hiçbir kültürel kimliğin yok edilmesi ya da görmezlikten gelinmesini doğru bulmuyoruz.Bu bağlamda Batı Trakya’da olduğu üzere Türk kültürel kimliğinin korunması ve geliştirilmesi konusunun, bir Avrupa Birliği ülkesi olan Yunanistan’ın önde gelen görevlerinden birisi olması gerektiğinin ifade etmek  istiyoruz.”dedi.