KINAMA

 

KINAMA

BATI TRAKYA MÜSLÜMAN TÜRK  TOPLUMUNA AİT MESCİDİN  KAPATILMASINI KINIYORUZ.

Batı Trakya  Veria (Karafere) iline bağlı Aleksandria (Gida) ilçesinde Batı Trakya Müslüman Türk azınlık derneğinin  tüzüğüne uygun olarak açtıkları mescidin, polis emri ile kapatıldığını öğrenmiş bulunuyoruz.

Bir ibadet yeri açmak ve  ibadet etmek bir azınlık hakkı olmasının ötesinde insanlık hakkıdır. İnanç  özgürlüğüne saygı göstermek çağdaş devletlerin önde gelen görevlerinden biridir.

Aslında Yunanistan Anayasası’nın “13. Maddesi’nin 1. ve 2. Bentlerinde yazılı:

 “1. Din ve vicdan özgürlüğü dokunulmazdır. Bireysel ve siyasal hakların kullanılması herkesin dini inançlarına bağlı değildir.

 “2. Her bilinen din serbesttir ve bu dinin gerektirdiği bütün ibadet ve buna bağlı yükümlülükler hiç engelsiz ve yasaların himayesinde ifa edilir. İbadet hakkını kullanmak, kamu düzenini veya iyi ahlâk kurallarını ihlâl etme hakkını vermez. Dini telkin yasaktır.”  konularının yaşama geçirilmesi  Batı Trakya Müslüman  azınlığın anayasal yurttaşlık hakkıdır.

Bu bağlamda Batı Trakya Müslüman Türk  Toplumuna ait mescidin  kapatılmasını kınıyor, Yunanistan Devleti’nden kendi anayasasında belirtilen inanç özgürlüğüne saygı göstermesini talep ediyoruz.

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği