Kırım Haber Ajansı 28 Kasım 2018

Rodos ve İstanköy Türklerinin durumu, İzmir’deki sempozyumda ele alındı

Rodos, İstanköy, Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, İzmir’de bölgenin sorunlarını ele alan bir sempozyum gerçekleştirdi.

GÜMÜLCİNE (QHA) 28 KASIM 2018 –

Avrupa Milletleri Federal Birliği(FUEN) üyesi Rodos, İstanköy, Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER), FUEN işbirliği ile Uluslararası Rodos-İstanköy Türklüğü Sempozyumu gerçekleştirdi.

Millet Gazetesi’nin haberine göre FUEN Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu(TAG) desteği ile 22-23 Kasım 2018 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen sempozyuma FUEN Başkanı Lorant Vincze ile FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habipoğlu katıldılar.

Açılış oturumunda ev sahibi dernek ROİSDER Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı tüm katılımcıları selamladı, iki gün boyunca gerçekleştirilecek oturumlarda Rodos-İstanköy Türklüğünün ele alınacağını belirtti. Açılış oturumunda konuşma yapan FUEN Başkan Yardımcısı Halit Habipoğlu, FUEN’in Avrupa’daki ulusal azınlıkları tek çatı altında birleştiren en büyük çatı kuruluşu olarak Avrupa’daki tüm ulusal azınlıkların çıkarlarını gözettiğini kaydetti. Alman ve Slav azınlıkları çalışma grubuna ilaveten FUEN’de Türk Azınlıkları/Toplulukları Çalışma Grubu’nun kurulduğunu belirten Habipoğlu, Kafkaslar’dan Balkanlar’a kadar Türk azınlıkları ve topluluklarının bu çalışma grubunda bir araya geldiğini aktardı.

Bu gruba üye azınlıklardan biri olan Rodos ve İstanköy Türkleri için FUEN TAG olarak bir dizi çalışma gerçekleştirdiklerini söyleyen Habipoğlu, bugüne dek az bilinen Rodos-İstanköy Türklerinin sorunlarını yerinde gözlemlemek amacıyla yabancı bir sivil toplum kuruluşunun bölgeye bir keşif ziyareti gerçekleştirmesini sağladıklarını ve bu ziyaretin ardından bir rapor hazırlandığını ifade etti. Rodos ve İstanköy Türklerinin sesinin Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT)’nda duyurmaları için ROİSDER’e destek verdiklerini belirten Habipoğlu, bu kapsamda sempozyumun sponsorlarından biri olmaktan memnuniyet duyduklarını kaydetti. Son olarak Habipoğlu, diğer Türk azınlıkları ve topluluklarını olduğu gibi Rodos-İstanköy Türklerini desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.

Sempozyumda konuşan FUEN Başkanı Lorant Vincze, Rodos ve İstanköy’de yaşayan Türkler ile buluşarak bu sempozyumu adalarda düzenlemek yerine İzmir’de gerçekleştirmek zorunda kalmaktan üzüntü duyduklarını söyledi, Yunanistan’da saldırgan milliyetçiliğin ve Türk karşıtı tutumun gelecekte sona ermesini umduğunu ifade etti. Avrupa düzeyinde sorunlarını dile getirmede kısıtlı imkana sahip küçük azınlık grupları ile tehlike altındaki dillere FUEN’in özel önem verdiğini söyleyen Vincze, FUEN’in bu durumda olan Batı Trakya Türkleri ile Rodos-İstanköy Türklerini devamlı olarak desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

QHA