Mustafa Kaymakçı’nın Yunanistan’dan sınır dışı edilmesi ile ilgili Uluslararası İnsan Hakları Savunucuları’nın raporu”

 

Yunanistan: Yunanistan’daki azınlık hakları savunucularına karşı taciz eylemleri, Mustafa Kaymakçı’nın keyfi tutuklaması ve Yunanistan dışına çıkarılması

DAVA GRE 261016

İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARI

Keyfi Tutuklama / Salıverme / Ülke Dışına Çıkarma / Eylem Özgürlüğünün Kısıtlanması /

Ill-Tutuklamadaki Muamele / Taciz Eylemleri / Gözetim

Dünya İşkence Karşıtı Organizasyonu Uluslararası Sekreterliği (OMCT) Yunanistan’da yaşanan aşağıdaki duruma acil müdahalenizi rica eder.

Durumun Kısa Açıklaması:

OMCT’nin Uluslararası Sekreterliği OMCT SOS – İşkence networkünün bir üyesi olan Yunan Helsinki Gözlemcisi tarafından Yunanistan’daki azınlık hakları savunucularına karşı taciz eylemleri, “Rodos, İstanköy ve Onikiada Türk Kültür ve Dayanışma Derneği” organizasyonun Başkanı Mustafa Kaymakçı’nın keyfi tutuklaması ve Yunanistan dışına çıkarılması [1].

Alınan bilgiye göre 19-22 Eylül 2016 tarihleri arasında dokuz kişilik bir delegasyon[2] Batı Trakya Türk Azınlığının durumuyla ilgili olarak Batı Trakya’da bir inceleme görevi yürüttü.21 Eylül 2016’da Gümülcine’den (Rodopi) Didymoteicho’ya (Evros) yapılan gezi esnasında, Delegasyonunun minibüsü iki bilinmeyen araç tarafından bir saat süreyle sırayla takip edildi. Delegasyon Didumoteicho’nun yakınında bir benzin istasyonunda durduktan sonra ikinci araba da toprak yola park etti. Bazı delegasyon üyelerinin araç plakalarının fotoğrafını çektiklerini görünce araç sürücüleri hızla uzaklaştı.

Didymoteicho’da Didymoteicho Evros Müslümanları Türk Azınlığı Derneği Eğitim ve Kültür Derneği’nin üyeleri göz dağı verilmek üzere polis güvenlik ajanları tarafından tüm eylemlerinin rutin olarak gözetlendiğini bildirdiler.

Dahası 30 Ağustos 2016’da Yunan polis İstanköy’deki Platani’de (Kermentes) bir lokantada Bay Kaymakçı’yı tutukladı. Bay Kaymakçı’ya 18 Temmuz 2016’da Sosyal Meseleler ve Irkçılıkla Mücadele alanındaki Helenik Polis Merkezi/Devlet Güvenlik Departmanı tarafından kendisine karşı P358265 nolu belge ile Yunanistan’a giriş yasağının resmi “ulusal”metrolojisi” çıkarıldığı bildirildi. Bay Kaymakçı her nasılsa organizasyonunun yeni bir projesi için Rodos ve İstanköy’de coğrafya, mimari ve Türk gelenekleri ile ilgili bir araştırma yürütmek amacıyla 27 Ağustos’ta Rodos’tan ülkeye giriş yaptığında böyle bir yasaklama ile ilgili uyarılmamıştı.

Tutuklanma anında bile böyle bir resmi dokümanın kopyası kendisine verilmedi. Bunun yerine 3907/2011 Kanununun Kaçma riski konulu 18. Paragrafına istinaden altı aya kadar ve tekrarında oniki ay daha tutuklu kalabileceğini belirten bir belge kendisine verildi. Bu kanunun kapsamı ise şöyle: geri dönmeyi reddeden, geri dönme kararına açık açık riyaet etmeyen, sahte belge taşıyan, yetkililere yanlış bilgi veren, hüküm giymiş yada aleyhinde suçlamalar bulunan yada seri suçlara dahil olduğu şüphesi bulunan yada seri suçlara dahil olmuş ve seyahat dokümanlarının yokluğu, gizlice geçmek ve mevcut giriş yasağının reddedilmesi. Bu durumların hiç biri Bay Kaymakçı için geçerli değildi. Tutuklama kararı sonunda idari mahkemeden önce temyiz hakkından bahsetmiştir.

 

 

 

Bay Kaymakçı İstanköy polis merkezinde bir gece gözaltında tutuldu. 31 Ağustosta Yunanca bir  dokümana imza atması istendi. Kendisine bu belgenin yasal haklarını arama hakkını saklı tuttuğu ve geri iade edilmeyi istediğini bildiren resmi bir deklarasyon olduğu söylendi. Bu deklarasyonun bir kopyası kendisine verilmedi. Bunun yerine gözaltında iade edileceğini ve bahsi geçen resmi deklarasyon numarasının bulunduğu Uluslararası İstenmeyen Kişiler Listesinde isminin üç yıl boyunca bulunacağını bildiren Onikiada Polis Departmanı karar numarası 6634/1/16/9267b verildi. Ayrıca kamu düzeni ve milli güvenlik nedenleriyle bildirilmeksizin serbest bırakılamayacağı ve altı ay ve ilave on iki ay daha gerekli görülürse tutuklu kalabileceği yer almaktaydı. Sözlü olarak kendisine bu resmi deklarasyonu imzalamazsa süresiz tutuklu kalacağı söylendi. Daha sonra 31 Ağustos 16:30’da Türkiye Bodrum’a sürgün edildi.

Bay Kaymakçı İstanköy polis merkezinde 30 metrekarelik sadece küçük bir pencerenin bulunduğu bir odada 20 kişiyle birlikte ve kötü muamele koşullarlında gözaltında tutulduğunu bildirdi.

OMCT Uluslar arası Sekreterliği tutuklama ve geri iade kararları için kullanılan yasal hükümlerin ülkeye kanunsuzca girmeyen ve farkında olduğu herhangi bir  terk etme kararını hiçe sayarak ülkede kalmayan Bay Kaymakçı için geçerli olmadığı hususunda baskı yapmak ister. Dahası kendisiyle ilgili herhangi bir kararla ilgili daha önce uyarılmalıydı ve böyle bir emre uyum sağlamak için zaman tanınması gerektiği gibi İstenmeyen Kişiler Listesine eklenme kararının yasal dokümanı kendisine teslim edilmeliydi.

OMCT Eylül 2015’te hiçbir sorun yaşamadın Rodos’u ziyaret eden Bay Kaymakçının keyfi tutuklaması ve geri iade edilmesinin kendisinin Yunan topraklarındaki  azınlık haklarının savunması konusundaki meşru faaliyetlerine karşı bir göz dağı verme amacı taşıdığından kuşkulanmaktadır. Aslında kendisine karşı verilen 18 Temmuz 2016 kararının verildiği neredeyse aynı tarihte Avrupu Ulusları Federal Birliği (FUEN) üye organizasyonu olan “Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği”nin Rodos ve İstanköy’deki Türk toplumunun durumu hakkında teslim ettiği bir çözümü yayınladı.

Rodos ve İstanköy’deki  Yunan vatandaşı Türklerin insan hakları ihlali sorununa Hukuki İşler ve İnsan Hakları[4]  konusundaki Avrupa Komisyonu Parlamenterler Meclisi’nin (PACE) Komitesi’nin bir raporu ile Şubat 2011’de değinildiği hatırlanmak zorundadır. Bunu Mart 2012’de aynı başlık altında bir PACE çözümü takip etti.[5] Dahası 26 Ağustos 2016’da Irk Ayrımcılığının Tasfiyesi Birleşmiş Milletler Komitesi (CERD) özellikle kendilerini kimliklendirme hakları [6] inkar edilen Rodos ve İstanköy adalarında yaşayanlara odaklanan ülkedeki etnik azınlıklara uygulanan muamele ile ilgili olarak Yunanistan hakkındaki Son Gözlemlerde bu endişeye yer verilmiştir.

OMCT Uluslararası Sekreterliği Yunanistan’daki tüm azınlık hakları aktivistlerine karşı olan gözetim eylemlerini kınadığı gibi Tek amaçlarının yasal insan hakları eylemlerine gözdağı vermek olduğu ve eylem özgürlüğünü kısıtlamak amacıyla Yunan yetkileri haberdar ettikleri anlaşıldığı için Bay Kaymakçı’nın keyfi gözaltına alınmasını, uğradığı kötü muameleyi ve kovulmasını da kınamaktadır.

Talep Edilen Eylemler:

Lütfen Yunanistan’daki yetkililere yazarak onları şunlara teşvik ediniz:

 1. Ülkedeki tüm insan hakları savunucuları için olduğu gibi Mustafa Kaymakçı ve diğer tüm azınlık hakları aktivistlerinin fiziki ve psikolojik entegrasyonunun her koşulda garanti edilmesi;
 2. Yasal insan hakları faaliyetlerine göz dağı verilmek istendiği için Mustafa Kaymakçı’nın eylem özgürlüğü garanti edilmeli ve ülke giriş yasağı geri çekilmelidir.

iii.         Yunanistan’daki tüm azınlık hakları savunucularına karşı olan tüm keyfi tutuklamalara son verilmesi;

 1. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 9 Aralık 1998’de benimsenen özellikle paragraf:1 ve 12.2 BM İnsan Hakları Savunucuları hükümleri ile uyum sağlanması
 2.   Daha genel olarak Yunanistan tarafından onaylanan İnsan Hakları Evrensel Bildirgesine ve uluslar arası ve bölgesel insan hakları enstrümanlarına uygun olarak tüm insan hakları ve temel özgürlüklerine saygı duyulmasının tüm koşullarda sağlanması

Adresler:

 • Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Email: mail@primeminister.gr
 • Yunanistan Göçmen Politikaları Vekil Bakanı, Mr. Giannis Mouzalas, Fax: +30 213 136 4418, Email: gram.anaplypourgou@ypes.gr
 • Yunanistan Vatandaşı Koruma Vekin Bakanı, Mr. Nikolaos Toskas, Fax: +30 210 692 9764, Email: minister@mopocp.gov.gr
 • Yunanistan Daimi Temsilci Yardımcısı, Mr. Ioannis Tsaousis, Baş Danışman, Cenevre İsviçte Birleşmiş Milletler Yunanistan Daimi Görevi, Fax: +41 22 732 21 50; Email: grdel.gva@mfa.gr
 • Yunanistan Büyükelçisi, H.E. Eleftheria Galathianaki, Belçika Brüksel Yunanistan Konsolosluğu Fax: (+32) 2 545 5585, Email: gremb.bru@mfa.gr
 • Yunanistan Daimi Temsilcisi, H.E. Papastavrou Andreas, Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği, Fax: +32 2 5515651, 5127912

Email: mea.bruxelles@rp-greece.be

 

Ayrıca lütfen kendi ülkenizdeki Yunaniştan Elçisine yada diplomatik temsilciye de yazınız.

***

Cenevre, Ekim 26, 2016

Lütfen yanıtınızı bu başvuru ile ilişkilendirerek gerçekleştirdiğiniz eylemlerden bizi haberdar edin.

 

Greece: Acts of harassment against defenders working on the rights of minorities in Greece, including the arbitrary detention for a night and expulsion from Greece of Mr. Mustafa Kaymakçı

CASE GRE 261016

HUMAN RIGHTS DEFENDERS

 

Arbitrary detention / Release / Expulsion / Restrictions to freedom of movement /

Ill-treatment in detention / Acts of harassment / Surveillance

 

The International Secretariat of the World Organisation Against Torture (OMCT) requests your urgent intervention in the following situation in Greece.

 

Brief description of the situation:

 

The International Secretariat of OMCT has been informed by the Greek Helsinki Monitor (GHM), a member of OMCT SOS-Torture network, about acts of harassment against defenders working on the rights of minorities in Greece, including the arbitrary detention for a night and expulsion from Greece of Mr. Mustafa Kaymakçı, President of the organisation “Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association”[1].

 

According to the information received, from September 19 to 22, 2016 a nine-person delegation[2] conducted a fact-finding mission to Western Thrace on the situation of the Turkish Minority of Western Thrace. On September 21, 2016, during the journey from Komotini (Rodopi) to Didymoteicho (Evros), the delegation’s van was tailed by two unknown cars taking turns for an hour drive. After the delegation stopped at a petrol station near Didumoteicho, the second car also parked on a side unpaved road. After seeing that some members of the delegation were taking pictures of their license plate, the car’s drivers sped away.

 

In Didymoteicho, the members of the Turkish minority association Educational and Cultural Association of Didymoteicho Evros Muslims informed the delegation that they are routinely surveilled by police security agents during their activities, as an act of intimidation.

 

Moreover, on August 30, 2016, the Greek police arrested Mr. Kaymakçı in a restaurant at Platani (Kermentes) in Kos (İstanköy). They took him to the police station where Mr. Kaymakci was informed that official “national measure” of prohibition to enter Greece number P358265 had been issued against him by the Hellenic Police Headquarters/State Security Division/Department on Social Issues and Combatting Racism on July 18, 2016. Mr. Kaymakçı was however not notified of such a prohibition when he entered the country in Rhodes on August 27 with the aim to conduct a research for a new project of his organisation about geography, architecture and Turkish traditions in Rhodes and Kos.

 

He was not provided a copy of such official document either at the moment of his arrest. Instead, he was provided with a document specifying that he could be detained up to six months renewable once for another twelve months, under Article 18(g) of Law 3907/2011 for “risk of absconding”, in case the individual refuses to be returned, expressly refuses to comply with the return decision, holds forged documents, provides false information to authorities, has criminal convictions or charges against him or is a suspect to have committed or to commit serious crimes, and in case of absence of travel documents, passed absconding and refusal to comply with existing entry ban. None of these cases applied though to Mr. Kaumakci. The detention decision mentioned in the end the right to appeal before the administrative court.

 

Mr. Kaymakçı was held in detention in the Kos police station for one night. On August 31 he was asked to sign a document in Greek, which he was told was a formal declaration that he was waving his right to use legal remedies and wished to be repatriated. He was not given a copy of that declaration. Instead, he was given Dodecanese Police Division decision number 6634/1/16/9267b for repatriation with detention and for inclusion of his name in the National List of Undesirable Persons for three years, in which there was a reference to the formal declaration. It was also mentioned that he would not be freed for reasons of public order and national security, without mentioning on which grounds,, and could be detained for six months plus an additional twelve months if necessary. Orally, he was told that they would detain him indefinitely if he did not sign the formal declaration. Afterwards, he was expelled to Bodrum (Alikarnasso) Turkey at 16h30 on August 31

 

Mr. Kaymakçı reported that he was detained at the Kos police station in an overcrowded room of 30 square meters with 20 other persons with only a small window, in conditions amounting to ill-treatment.

 

The International Secretariat of OMCT would like to stress that the legal provisions used for both the detention and the repatriation decisions were not applicable to Mr. Kaymakci as he had not entered unlawfully the country and was not staying in the country in defiance of any decision to leave he might have been aware of. Moreover, he should have been notified in advance of any decision regarding him and been handed over the legal documentation of the decision to put him on the Undesirable Persons List, as well as been given a time frame to comply with such order.

 

OMCT fears that such arbitrary detention and repatriation of Mr. Kaymakci, who had visited Rhodes without any problems in September 2015, only aims at sanctioning his legitimate activities in defense of the rights of minorities on Greek soil. In fact, the 18 July 2016 decision against him was issued on the very same day that the Federal Union of European Nationalities (FUEN) widely published a resolution submitted by its member organisation the “Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association” on the situation of the Turkish community in Rhodes and Kos[3].

 

It has to be recalled that the issue of the violation of human rights of Greek citizens of Turkish descent in Rhodes and Kos was addressed in February 2011 by a report of the Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE)’s Committee on Legal Affairs and Human Rights,[4] that was followed by a PACE resolution on the same topic in March 2012.[5] Moreover, on August 26, 2016 the UN Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) expressed concern in its Concluding Observations on Greece regarding the treatment reserved to ethnic minorities in the country, particularly focusing on those living in the islands of Rhodes and Kos, denied the right to self-identification.[6]

 

The International Secretariat of OMCT condemns the arbitrary detention, ill-treatment and expulsion of Mr. Kaymakçı, as well as the acts of surveillance against all minority rights activists in Greece, as they seem to only aim at sanctioning their legitimate human rights activities, and calls upon the Greek authorities to put an end to any restrictions to his freedom of movement.

 

 

 

Actions requested:

 

Please write to the authorities in Greece, urging them to:

 

 1. Guarantee in all circumstances the physical and psychological integrity of Mr. Mustafa Kaymakçı and all other minority rights activists, as well as of all human rights defenders in the country;

 

 1. Guarantee Mr. Mustafa Kaymakçı’s freedom of movement and withdraw the prohibition to enter the country which was posed against him, as it aims only at sanctioning his legitimate human rights activities;

 

iii.         Put an end to all acts of harassment against all minority rights defenders in Greece;

 

 1. Conform with the provisions of the UN Declaration on Human Rights Defenders, adopted by the General Assembly of the United Nations on December 9, 1998, especially Articles 1 and 12.2; and

 

 1. More generally, ensure in all circumstances the respect for human rights and fundamental freedoms in accordance with the Universal Declaration of Human Rights and with international and regional human rights instruments ratified by Greece.

 

Addresses:

 

 • Prime Minister of Greece, Mr. Alexis Tsipras, Email: mail@primeminister.gr
 • Alternate Minister of Immigration Policy of Greece, Mr. Giannis Mouzalas, Fax: +30 213 136 4418, Email: gram.anaplypourgou@ypes.gr
 • Alternate Minister for Citizens Protection of Greece, Mr. Nikolaos Toskas, Fax: +30 210 692 9764, Email: minister@mopocp.gov.gr
 • Deputy Permanent Representative of Greece, Mr. Ioannis Tsaousis, First Counsellor, Permanent Mission of Greece to the United Nations in Geneva, Switzerland, Fax: +41 22 732 21 50; Email: grdel.gva@mfa.gr
 • Ambassador of Greece, H.E. Eleftheria Galathianaki, Embassy of Greece in Brussels, Belgium, Fax: (+32) 2 545 5585, Email: gremb.bru@mfa.gr
 • Permanent Representative of Greece, H.E. Papastavrou Andreas, Permanent Representation to the European Union (EU), Fax: +32 2 5515651, 5127912

Email: mea.bruxelles@rp-greece.be

 

Please also write to the diplomatic mission or embassy of Greece in your respective country.

 

***

 

Geneva, October 26, 2016

 

Kindly inform us of any action undertaken quoting the code of this appeal in your reply.