RAMAZAN AYI’MIZ  KUTLU OLSUN

RAMAZAN AYI’MIZ  KUTLU OLSUN

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve Dostlarımız

Günümüzde de adalardaki Müslüman Türk halkı için din, hem sosyal yaşama ilişkin normları belirlemenin yanında kimlik ve aidiyet duygularını güçlendirmekte ve hatta Türk toplumunu özdeşleştirmektedir.

Ramazan Ayı,bütün İslam Dünyası kadar Rodos ve İstanköy Türklerinin kutsal ayıdır. Ramazan ayını değerli kılan nedenlerden en önemlilerinden birisi Kutsal kitabımız olan Kur’an’ın bu ayda indirilmiş olmasıdır. Kur’an da bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen “Kadir Gecesi” bu ay içinde kutlanmaktadır. İslam’ın temel ibadetlerinden olan oruç da bu ayda tutulur. Ramazan ayı, Müslümanlar için en kutsal aydır ve o “on bir ayın sultanı” olarak, zihinlerde ve gönüllerde yer bulmuştur.

Ramazan, Yüce Allah tarafından Müslümanlara oruç tutmaları için Kur’anda ismi belirlenmiş tek ayın adıdır. Herkesin bildiği gibi Ramazan ayı, Müslümanlara sunulmuş bütünüyle bir rahmet ve fırsat hediyesidir. Bu ayın nefsimize, ailemize ve cemiyetimize kazandırdığı pek çok manevi güzellikler olduğu açıktır.

Bu kapsamda,kısaca Rodos ve İstanköy’de  Yunan Hükümetlerinin , Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkleri, Türk Kimlikleri ile değil, Müslüman olarak kabul etmekle birlikte Müslümanlıklarını da öğrenmelerini  yasakladığını  bilinen bir gerçektir.

14 cami bulunan Rodos’ta ibadete açık tek cami olan İbrahim Paşa Camii sadece öğle ve cuma namazları için açıktır. Ancak küçük olması nedeniyle soydaşlarımıza hizmet vermekte yetersiz kalmaktadır.

1978 yılında ibadete kapatılan ve halihazırda müze olarak kullanılan Süleymaniye Camii ise özel izne tabi olarak 2010 yılından bu yana Ramazan ve Kurban Bayramları namazları için ibadete açılmaktadır. Ali Hilmi Paşa Camisi, restore edilip Kıbrıs Evi haline getirilmiştir, Şehitlik Mescidi sağlık merkezi, Katavya Köyü Mescidi kafeterya olarak kullanılmaktadır. Gani Ahmet Semti Okul-Cami, apartman haline getirilmiştir. Salakoz Köyü Cami yok edilmek istenmektedir. Murat Reis Cami Külliyesi’ne ait Müftülük Makamı konservatuvar haline getirilmek istenmiştir ve külliye yıkılmak üzeredir. Listeyi uzatmak mümkündür.

İstanköy’de ise sadece Germe Camii her gün beş vakit ibadete açık durumdadır. İstanköy merkezde bulunan Defterdar İbrahim Paşa Camii, Yunan makamları tarafından atanmış olan imamın denetiminde, sadece Cuma namazları için ibadete açılmaktadır.

Özetlenirse,Rodos ve İstanköy Türklerinin Müslümanlıklarını yaşamları konusunda da ciddi kısıtları vardır. Sınır Tanımayan İnsan Hakları Örgütü’nünce hazırlanan raporda da ,”  Kendi iç kurallarına göre kendi dini liderlerini seçme hakkına sahip Hıristiyanlar (Ortadoks, Katolik, Protestan) ve Yahudilerin aksine Yunanistan’daki Müslümanların  bu haktan mahrum olduğu,  Müslüman ibadetinin fiili yönetiminin  tamamen Yunan makamlarının eline geçtiği,(Yunanistan’ın)Müslüman toplumun onayını almadan, kendilerine bağlı Müslüman din adamlarını yetiştirdiği, müftüleri ve imamları atadığı, minareleri tahrip ettiği, hangi caminin açılıp açılmayacağına karar verdiği,Yunanistan’ın,Rodos ve İstanköy’deki Müslümanların dini liderlerini atamaya devam ettiği,Müslüman toplumun müftü seçimine müdahalesini kınayan Avrupa Mahkemesi kararına  karşın (Müftü İbrahim Şerif v. Yunanistan, 1999), Müslüman toplumuna karşı ayrımcılık yapmaya ve kendi kurallarına göre Müslüman ibadetini düzenlemeye devam ettiği” bildirilmektedir.

Yunanistan hükümetlerinin getirdiği bu kısıtlara karşın geçmişte olduğu üzere Rodos ve İstanköy Türkleri olarak dini gün ve bayramlarını kutluyor, İslam dininin gerektirdiği ibadetleri yerine getirmeye önem veriyoruz.

Ramazan Ayı’mızın  bütün İslam Alemi ile birlikte Türk-Müslüman kimliğine sahip bütün soydaşlarımıza  iyilikler getirmesini diliyoruz.

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği