Rodos İstanköy Türkleri Cenevre’ de

Konu: “Din özgürlüğü ve Yunanistan’da dini/etnik azınlıkların karşılaştıkları zorluklar” konulu yan etkinliğine davet, 27 Kasım 2013, Cenevre

Saygıdeğer sivil toplum temsilcileri,

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) ve Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Birleşmiş Milletler Azınlık Sorunları Forumu 6. Oturumu’nda “Din özgürlüğü ve Yunanistan’da dini/etnik azınlıkların karşılaştıkları zorluklar” konulu yan etkinlik düzenleyecektir.

Yan etkinlikte Yunanistan’da dini özgürlük alanındaki durum tartışılacak, Yunanistan’da farklı dini/etnik azınlıkların dini alanda kimliklerini koruma ve dini adet ve geleneklerini devam ettirmede karşılaştıkları problemler aktarılacaktır. Uzmanlar ve dini/etnik azınlıkların temsilcileri görüşlerini aktaracak, farklı dini kimliklerin ve geleneklerin korunması konusunda öneri ve tavsiyelerini sunacaklardır.

Konuşmacılar:

Rıdvan Hacıbedel, Başkan Yardımcısı, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu

Panayote Dimitras, Sözcü, Yunan Helsinki Monitor

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Başkan, Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Willy Fautre, Direktör, Human Rights Without Frontiers Int’l

Dr. Sebahattin Abdurrahman, Post-doc Araştırmacı, SOAS, University of London, ABTTF Yönetim Kurulu Üyesi

Moderator: Melek Kırmacı Arık, Uluslararası İlişkiler Direktörü, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF)

Ulusal veya etnik, dini ve dilsel azınlıklara ilişkin konularda diyalogun ve işbirliğinin teşvik edilmesinde benzersiz bir platform olan Birleşmiş Milletler Azınlık Sorunları Forumu’nun 6. Oturumu paralelinde düzenleyeceğimiz yan etkinliğe katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

Tarih ve Saat: 27 Kasım 2013, 13:15-15:00

Yer: Palais des Nations, XVII Numaralı Salon

Cenevre/İsviçre