RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLERİ  “ULUSLARARASI EGE ADALARI SEMPOZYUMU”NDA/4

RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLERİ  “ULUSLARARASI EGE ADALARI SEMPOZYUMU”NDA/4

19-20 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir’de gerçekleştirilen  “Uluslararası Ege Adaları Sempozyumu”’nda Rodos ve İstanköy  Türklerinin sorunları ve çözüm yolları konularında çok sayıda bildiriye yer verildi.

“Türk Dış Politikasında Soydaş kavramı ve Ege’nin Unutulan Türkleri” adlı bildiri, Doç Dr.Fırat Yaldız tarafından sunuldu.

Bildiride,Yunan makamlarının, 1923 yılında Lozan Antlaşması imzalandığında Onikiada’nın İtalyan yönetimi altında bulunduğu gerekçesiyle sözkonusu soydaşlarımıza “azınlık” statüsü tanımadığı ve buna dayanarak kültürel haklarını vermediği,ancak bu yaklaşımın  Yunanistan’ın taraf olduğu, 1913 Atina Antlaşmasına bağlı 3 numaralı protokol,   10 Ağustos 1920 Yunan Sevr Antlaşması,   30 Ocak 1923 Mübadele Sözleşmesi   1923 Lozan Antlaşması (M.37-45),   1926 Atina Antlaşması,  1930 ve 1933 Ankara Antlaşmaları ve    1947 Paris Antlaşması gibi uluslararası antlaşmalarla  çeliştiği, devletlerin antlaşmalar konusundaki halefiyeti  hakkında yapılan 1978 Viyana Sözleşmesi’nin 15.maddesi, bir toprak parçasına sahip olan devletin daha önce taraf olduğu antlaşmaların,halefiyat tarihinden başlayarak, o topraklar için de geçerli olacağı hükmünü getirdiği,ayrıca  UAD(Uluslararası Adalet Divanı)’nın 1978 tarihli kararında da, “ülke topraklarının statüsü” kavramının,antlaşmanın yapıldığı sıradaki toprakları değil, ülkenin sonradan edindiği toprakları da kapsayacak şekilde yorumlanması gerektiğini belirtildiği anlatıldı.