RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLERİ 3.TÜRKİSTAN KURULTAYI’NDA

RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLERİ 3.TÜRKİSTAN KURULTAYI’NDA

Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve Dostlarımız,

Derneğimiz Başkanı Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı,3-5 Ekim 2018 tarihlerinde Kastamonu’da düzenlenen 3.Türkistan Kurultayı’na  şeref konuğu olarak çağrıldı.

3 Ekim 2018 günü açılış oturumunda konuşan Kaymakçı,adaların Türk Dünyası ile iki açıdan bağlantılı olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

Birincisi,Rodos ve diğer adalar Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde Kırım Hanları’nın sürgün yeri olmuştur.Bu kapsamda Canbek,IV.Mehmet,Şahin Giray Han gibi çok sayıda hanın mezarları Rodos Murat Reis Külliyesi’ndedir. İkincisi ise Rodos Türk Aydınları Türk Dünyası ile yakından ve bedel ödeyerek  ilgilenmişlerdir. Bunlardan Rodoslu  Ahmet Kemal İlkul, Osmanlı Sadrazamı Talat Paşa tarafından 1913’te Doğu Türkistan’a öğretmen olarak gönderilmiş ve  altı sene dört ay süre ile öğretmenlik yapmış ve hapiste yatmıştır.”

Ada Türklerinin asimilasyon aşamasında olduğunu anlatan Kaymakçı; ,“Rodos ve İstanköy’de Yunan Müslümanı yoktur, Türk Müslümanı vardır; Rodos ve İstanköy’de, çift dillilik  temelli okullar yeniden açılmalıdır; Adalar Türklerin kültürel kimliği kabul edilmelidir ve Rodos ve İstanköy’deki Osmanlı Türklerinden kalan mimari eserler korunmalıdır.” konuları üzerinde çalışma yaptıklarını anlattı.

Kaymakçı,konuşmasını ;yakın dönemlere değin Rodos ve İstanköy Türklerinin unutulduğuna değindi ve «Ege’nin Unutulan Rodos  ve  İstanköy Türklerine sahip çıkılması», bir insanlık borcu  olduğu gibi Türk Dünyası’nın Çıkarları’nın korunması açısından da bir  zorunluluktur.” sözleriyle  tamamladı.

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği