ROİSDER’İN ANKARA’DA DÜZENLEDİĞİ PANEL, 250 KATILIMCIYLA OLAĞANÜSTÜ İLGİ GÖRDÜ

 

ROİSDER, Ankara Üniversitesi Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü ile ortaklaşa  olarak Ankara’da “Rodos ve İstanköy Türklerinin Güncel Sorunları” adlı panel düzenledi. Panele,çok sayıda sivil toplum örgütü temsilcisi, öğretim elemanı  ve öğrenci katıldı.

Panel, ROİSDER’in Ankara Temsilcisi Turgut Tokuş’un açılış konuşması ile başladı. Açılış konuşmalarından birini yapan Enstitü Müdürü Prof.Dr.Temuçin F.Ertan ise Rodos ve İstanköy  Türklerinin kültürel haklarının korunması ve geliştirilmesinin bir  insanlık borcu olduğunu dile getirdi.Rektör Vekili Prof.Dr.Sibel Süzen de,Rodos ve İstanköy Türklerinin sorunlarına sahip çıkılacağını belirtti.

Panelistlerden ROİSDER Başkanı, Prof Dr.Mustafa Kaymakçı,  Yunan makamlarının , 1923 yılında Lozan Antlaşması imzalandığında Onikiadaların İtalyan yönetimi altında bulunduğu gerekçesiyle söz konusu soydaşlarının  kültürel kimliğini  tanımamış  olduğunu,ancak adalar Türklerinin antlaşmalardan doğan hakları yanında,son olarak Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Adalet Divanı’ın 1978 yılında Viyana ‘da aldığı bir kararla; “ülke topraklarının statüsü” kavramının, antlaşmanın yapıldığı sıradaki toprakları değil,  ülkenin sonradan edindiği toprakları da kapsayacak şekilde yorumlanması gerektiğini(Halefiyet-Ardılllık)” anlattı ve bu kararın Yunanistan’ı da bağladığına değindi.

Kaymakçı; Adalardan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmış Türklerin anavatanımızdaki temsilcisi derneklerinin ,geride bıraktıkları akraba ve soydaşlarının  kültürel kimlikleri ile yaşamalarını bir insanlık sorunu olarak değerlendirdiklerini, hiçbir kültürel kimliğin yok edilmesi ya da görmezlikten gelinmesinin doğru bulmadıklarını, bu  bağlamda adalar Türklerinin Türk kültürel kimliğinin korunması ve geliştirilmesi konusunun, bir Avrupa Birliği ülkesi olan Yunanistan’ın önde gelen görevlerinden birisi olması gerektiğini, Onların Yunanistan’ın iddia ettikleri gibi Yunan Müslümanı değil, Türk-Müslümanı olduklarını  ifade etti.

Panelde daha sonra Doç.Dr.Cihan Özgün,Dr.Meryem Orakçı ve Bahadır Selim Dilek söz alarak Rodos ve İstanköy Türklerinin sorunlarını ve çözüm yollarını anlattılar.

Panel, soru ve cevaplarla üç saati geçen bir süre içinde gerçekleştirildi.