TÜRKİYE’DE YUNAN MEZALİMİNİ KINAYAN ANITLAR DİKİLMELİ

 

BASIN AÇIKLAMASI                                                                                                           12 Ekim 2022

 

Geçmişi anımsamak ve bilmek, onun tekrar yaşanmaması için gereklidir. Günümüzde Yunanistan medyası tarihi çarpıtıyor. Bilindiği üzere, Yunanistan 23 Şubat 1994 tarihinde Yunan Parlamentosu’nda oybirliği ile kabul ettiği bir yasayla, 19 Mayıs gününü, sözde “Pontus Soykırımını Anma Günü” olarak kabul etmiştir.  Bu kapsamda, her yıl 19 Mayıs tarihinde, kamusal alanlarda, okullarda ve medyada, yoğun bir şekilde düzenlenen etkinliklerle, “Pontusluların katledildiği” yalanı üzerine kurgulanmış hikayeler Yunan halkına empoze edilmektedir.

Ancak tarihin kayıt ettiği gerçekler farklıdır. Yunanların Türklere karşı başlatmış olduğu soykırım, 1821 yılında, Batılıların desteği ve yönlendirmesiyle Yunanistan’da Osmanlı İmparatorluğu’na karşı başlatılan ayaklanma sonucunda, Mora Yarımadası’na Osmanlı’nın yönetim merkezi olan Tripoliçe başta olmak üzere, Mora Yarımadası ve adalarda kırk bini geçen sayıda sivil masum Türk, en vahşi şekilde “katledilmiştir.

Yunan Ordularının Kurtuluş Savaşımız öncesinde ve bozgunuyla geri çekilişinde de  Batı Anadolu bölgesinde Türk Halkına karşı gerçekleştirdiği katliamlar, tecavüzler ve barbarlıklara ilişkin olarak ninelerimizin/dedelerimizin trajik anlatımları/ağıtları hala kulaklarımızda tazeliğini korumaktadır.

Biz ROİSDER olarak, Adalar(Ege) Denizi’nin iki yakasındaki halklar arasında gerçeğe dayalı bir dostluk istiyoruz, çünkü Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan akraba ve soydaşlarımızın güven içerisinde yaşamasını ve kültürel kimliklerinin kabul edilmesini istiyoruz. Ancak bu taleplerimizle birlikte, tarihten gelen gerçeklerin de halkımıza anlatılmasının zamanının gelip geçmekte olduğunu düşünüyoruz.

Bu doğrultuda, halkımızın artık gerçekleri öğrenmesi amacıyla, öncelikle İzmir ve  Muğla’da Yunanistan tarafından  katledilmiş olan Türklerin anısına bir anıtın dikilmesinin, tarihi bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz.

Bu kapsamda İzmir  ve Muğla Valiliği ile İzmir ve Muğla Büyükşehir Başkanlıklarına  bir talep yazısıyla başvurmuş bulunmaktayız.

Prof. Dr. Mustafa KAYMAKÇI

Yönetim Kurulu Adına


 

Sayın Yavuz Selim Köşger                                                3 Ekim 2022
İzmir Valiliğine,
İZMİR

Derneğimiz Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER), 1996
yılında kurulmuştur ve Yunanistan’dan, İstanköy (Kos) ile Rodos adalarından göçe zorlanan,
çoğunluğu İzmir ve Muğla illerine yerleşmiş olan Türklerin, ülkemizdeki tek temsilcisi olan sivil toplum
örgütüdür. Derneğimizle ilgili ayrıntılı bilgiler https://rodosistankoyturkleri.org.tr/ sitemizde
mevcuttur.

Sayın Valimiz,
Bilindiği üzere, Yunanistan 23 Şubat 1994 tarihinde Yunan Parlamentosu’nda oybirliği ile kabul ettiği
bir yasayla, 19 Mayıs gününü, sözde “Pontus Soykırımını Anma Günü” olarak kabul etmiştir. Bu yasa,
7 Mart 1994 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
kapsamda, her yıl 19 Mayıs tarihinde, kamusal alanlarda, okullarda ve medyada, yoğun bir şekilde
düzenlenen etkinliklerle, “353.000 Pontuslunun katledildiği” yalanı üzerine kurgulanmış hikayeler
Yunan halkına empoze edilmektedir.
Bu yaklaşım doğrultusunda, bu günlerde, İstanköy adasının Bodrum’a bakan tarafında, İstanköy
Pontus Derneğince, “Pontus Soykırımı” anıtı inşasına karar verilmiştir. Ekte tasviri ve inşaat
çalışmalarından kareler yer alan anıtın inşa edileceği meydanın adı da İstanköy Belediyesi tarafından
“Pontus Helenizmi Parkı” olarak değiştirilmiştir. Bu anıtın, tüm resmi zevatın (milletvekilleri, belediye
başkanları, askeri yetkililer, sivil toplum örgütleri) katılımıyla 5 Ekim 2022 tarihinde açılışının yapılması
planlanmıştır.
Sayın Valimiz,
1821 yılında, Batılıların desteği ve yönlendirmesiyle Yunanistan’da Osmanlı İmparatorluğu’na karşı
başlatılan ayaklanma sonucunda, Mora Yarımadası’na Osmanlı’nın yönetim merkezi olan Tripoliçe
başta olmak üzere, Mora Yarımadası ve adalarda binlerce sivil masum Türk, en vahşi şekilde
katledilmiştir. Bu kapsamda gerek yabancı, gerek Yunan kaynaklarında bu konuda sayısız tanıklıklar
söz konusudur.

 

Sayin Valimiz,

Geçmişi anımsamak ve bilmek, onun tekrar yaşanmaması için gereklidir. Günümüzde Yunanistan medyası tarihi çarpıtıyor. Türk Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılı, “Küçük Asya Felaketi“ olarak yansıtılıyor. Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti soykırım yapmakla suçlanıyor. Oysa Yunan Ordularının Kurtuluş Savaşımız öncesinde ve bozgunuyla geri çekilişinde Ege bölgesinde Türk Halkına karşı gerçekleştirdiği katliamlar, tecavüzler ve barbarlıklara ilişkin olarak ninelerimizin/dedelerimizin trajik anlatımları/ağıtları hala kulaklarımızda tazeliğini korumaktadır.

Biz ROİSDER olarak, Ege Denizi’nin iki yakasındaki halklar arasında gerçeğe dayalı bir dostluk istiyoruz çünkü adalarda yaşamakta olan akraba ve soydaşlarımızın güven içerisinde yaşamasını ve kültürel kimliklerinin kabul edilmesini istiyoruz. Ancak bu taleplerimizle birlikte, tarihten gelen gerçeklerin de halkımıza anlatılmasının zamanının gelip geçmekte olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede, yerel yönetimlere de önemli görevler düştüğünü değerlendiriyoruz.

Bu amaçla, halkımızın artık gerçekleri öğrenmesi amacıyla, makamlarınızca uygun görülecek bir mekanda ve şekilde, Yunanistan’da katledilmiş olan Türklerin anısına bir anıtın izmir’de de dikilmesinin, tarihi bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz.

Takdirlerinize saygılarımızla arzederiz.

Prof.Dr.Mustafa KAYMAKÇI

Yönetim Kurulu Adına


 

Sayın Orhan TAVLI                                                                   3 Ekim 2022
Muğla Valiliğine,
MUĞLA

Derneğimiz Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER), 1996
yılında kurulmuştur ve Yunanistan’dan, İstanköy (Kos) ile Rodos adalarından göçe zorlanan,
çoğunluğu İzmir ve Muğla illerine yerleşmiş olan Türklerin, ülkemizdeki tek temsilcisi olan sivil toplum
örgütüdür. Derneğimizle ilgili ayrıntılı bilgiler https://rodosistankoyturkleri.org.tr/ sitemizde
mevcuttur.

Sayın Valimiz,
Bilindiği üzere, Yunanistan 23 Şubat 1994 tarihinde Yunan Parlamentosu’nda oybirliği ile kabul ettiği
bir yasayla, 19 Mayıs gününü, sözde “Pontus Soykırımını Anma Günü” olarak kabul etmiştir. Bu yasa,
7 Mart 1994 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
kapsamda, her yıl 19 Mayıs tarihinde, kamusal alanlarda, okullarda ve medyada, yoğun bir şekilde
düzenlenen etkinliklerle, “353.000 Pontuslunun katledildiği” yalanı üzerine kurgulanmış hikayeler
Yunan halkına empoze edilmektedir.
Bu yaklaşım doğrultusunda, bu günlerde, İstanköy adasının Bodrum’a bakan tarafında, İstanköy
Pontus Derneğince, “Pontus Soykırımı” anıtı inşasına karar verilmiştir. Ekte tasviri ve inşaat
çalışmalarından kareler yer alan anıtın inşa edileceği meydanın adı da İstanköy Belediyesi tarafından
“Pontus Helenizmi Parkı” olarak değiştirilmiştir. Bu anıtın, tüm resmi zevatın (milletvekilleri, belediye
başkanları, askeri yetkililer, sivil toplum örgütleri) katılımıyla 5 Ekim 2022 tarihinde açılışının yapılması
planlanmıştır.

Sayın Valimiz,
1821 yılında, Batılıların desteği ve yönlendirmesiyle Yunanistan’da Osmanlı İmparatorluğu’na karşı
başlatılan ayaklanma sonucunda, Mora Yarımadası’na Osmanlı’nın yönetim merkezi olan Tripoliçe
başta olmak üzere, Mora Yarımadası ve adalarda binlerce sivil masum Türk, en vahşi şekilde
katledilmiştir. Bu kapsamda gerek yabancı, gerek Yunan kaynaklarında bu konuda sayısız tanıklıklar
söz konusudur.

Sayin Valimiz,

Geçmişi anımsamak ve bilmek, onun tekrar yaşanmaması için gereklidir. Günümüzde Yunanistan medyası tarihi çarpıtıyor. Türk Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılı, “Küçük Asya Felaketi“ olarak yansıtılıyor. Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti soykırım yapmakla suçlanıyor. Oysa Yunan Ordularının Kurtuluş Savaşımız öncesinde ve bozgunuyla geri çekilişinde Ege bölgesinde Türk Halkına karşı gerçekleştirdiği katliamlar, tecavüzler ve barbarlıklara ilişkin olarak ninelerimizin/dedelerimizin trajik anlatımları/ağıtları hala kulaklarımızda tazeliğini korumaktadır.

Biz ROİSDER olarak, Ege Denizi’nin iki yakasındaki halklar arasında gerçeğe dayalı bir dostluk istiyoruz çünkü adalarda yaşamakta olan akraba ve soydaşlarımızın güven içerisinde yaşamasını ve kültürel kimliklerinin kabul edilmesini istiyoruz. Ancak bu taleplerimizle birlikte, tarihten gelen gerçeklerin de halkımıza anlatılmasının zamanının gelip geçmekte olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede, yerel yönetimlere de önemli görevler düştüğünü değerlendiriyoruz.

Bu amaçla, halkımızın artık gerçekleri öğrenmesi amacıyla, makamlarınızca uygun görülecek bir mekanda ve şekilde, Yunanistan’da katledilmiş olan Türklerin anısına bir anıtın izmir’de de dikilmesinin, tarihi bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz.

Takdirlerinize saygılarımızla arzederiz.

Prof.Dr.Mustafa KAYMAKÇI

Yönetim Kurulu Adına


 

Sayın M. Tunç SOYER                                                                 3 Ekim 2022
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına,
İZMİR

Derneğimiz Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER), 1996
yılında kurulmuştur ve Yunanistan’dan, İstanköy (Kos) ile Rodos adalarından göçe zorlanan,
çoğunluğu İzmir ve Muğla illerine yerleşmiş olan Türklerin, ülkemizdeki tek temsilcisi olan sivil toplum
örgütüdür. Derneğimizle ilgili ayrıntılı bilgiler https://rodosistankoyturkleri.org.tr/ sitemizde
mevcuttur.

Sayın Başkanımız,
Bilindiği üzere, Yunanistan 23 Şubat 1994 tarihinde Yunan Parlamentosu’nda oybirliği ile kabul ettiği
bir yasayla, 19 Mayıs gününü, sözde “Pontus Soykırımını Anma Günü” olarak kabul etmiştir. Bu yasa,
7 Mart 1994 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
kapsamda, her yıl 19 Mayıs tarihinde, kamusal alanlarda, okullarda ve medyada, yoğun bir şekilde
düzenlenen etkinliklerle, “353.000 Pontuslunun katledildiği” yalanı üzerine kurgulanmış hikayeler
Yunan halkına empoze edilmektedir.

Bu yaklaşım doğrultusunda, bu günlerde, İstanköy adasının Bodrum’a bakan tarafında, İstanköy
Pontus Derneğince, “Pontus Soykırımı” anıtı inşasına karar verilmiştir. Ekte tasviri ve inşaat
çalışmalarından kareler yer alan anıtın inşa edileceği meydanın adı da İstanköy Belediyesi tarafından
“Pontus Helenizmi Parkı” olarak değiştirilmiştir. Bu anıtın, tüm resmi zevatın (milletvekilleri, belediye
başkanları, askeri yetkililer, sivil toplum örgütleri) katılımıyla 5 Ekim 2022 tarihinde açılışının yapılması
planlanmıştır.

Sayın Başkanımız,
1821 yılında, Batılıların desteği ve yönlendirmesiyle Yunanistan’da Osmanlı İmparatorluğu’na karşı
başlatılan ayaklanma sonucunda, Mora Yarımadası’na Osmanlı’nın yönetim merkezi olan Tripoliçe
başta olmak üzere, Mora Yarımadası ve adalarda binlerce sivil masum Türk, en vahşi şekilde
katledilmiştir. Bu kapsamda gerek yabancı, gerek Yunan kaynaklarında bu konuda sayısız tanıklıklar
söz konusudur.

Sayın Başkanımız,

Geçmişi anımsamak ve bilmek, onun tekrar yaşanmaması için gereklidir. Günümüzde Yunanistan medyası tarihi çarpıtıyor. Türk Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılı, “Küçük Asya Felaketi” olarak yansıtılıyor. Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti soykırım yapmakla suçlanıyor. Oysa Yunan Ordularının Kurtuluş Savaşımız öncesinde ve bozgunuyla geri çekilişinde Ege bölgesinde Türk Halkına karşı gerçekleştirdiği katliamlar, tecavüzler ve barbarlıklara    ilişkin olarak ninelerimizin/dedelerimizin trajik anlatımları/ağıtlar hala kulaklarımızda tazeliğini korumaktadır.

Biz ROİSDER olarak, Ege Denizi’nin iki yakasındaki halklar arasında gerçeğe dayalı bir dostluk istiyoruz çünkü adalarda yaşamakta olan akraba ve soydaşlarımızın güven içerisinde yaşamasını ve kültürel kimliklerinin kabul edilmesini istiyoruz. Ancak bu taleplerimizle birlikte, tarihten gelen gerçeklerin de halkımıza anlatılmasının zamanının gelip geçmekte olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede, yerel yönetimlere de önemli görevler düştüğünü değerlendiriyoruz.

Bu amaçla, halkımızın artık gerçekleri öğrenmesi amacıyla, makamlarınızca uygun görülecek bir mekanda ve şekilde, Yunanistan’da katledilmiş olan Türklerin anısına bir anıtın İzmirde de dikilmesinin, tarihi bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz.

Takdirlerinize saygılarımızla arzederiz.

 

Prof. Dr.Mustafa KAYMAKÇI

Yönetim Kurulu Adına


 

Sayın Dr. Osman GÜRÜN                                                     3 Ekim 2022
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına,
MUĞLA

Derneğimiz Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği (ROİSDER), 1996
yılında kurulmuştur ve Yunanistan’dan, İstanköy (Kos) ile Rodos adalarından göçe zorlanan,
çoğunluğu İzmir ve Muğla illerine yerleşmiş olan Türklerin, ülkemizdeki tek temsilcisi olan sivil toplum
örgütüdür. Derneğimizle ilgili ayrıntılı bilgiler https://rodosistankoyturkleri.org.tr/ sitemizde
mevcuttur.

Sayın Başkanımız,
Bilindiği üzere, Yunanistan 23 Şubat 1994 tarihinde Yunan Parlamentosu’nda oybirliği ile kabul ettiği
bir yasayla, 19 Mayıs gününü, sözde “Pontus Soykırımını Anma Günü” olarak kabul etmiştir. Bu yasa,
7 Mart 1994 tarihinde Yunanistan Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu
kapsamda, her yıl 19 Mayıs tarihinde, kamusal alanlarda, okullarda ve medyada, yoğun bir şekilde
düzenlenen etkinliklerle, “353.000 Pontuslunun katledildiği” yalanı üzerine kurgulanmış hikayeler
Yunan halkına empoze edilmektedir.
Bu yaklaşım doğrultusunda, bu günlerde, İstanköy adasının Bodrum’a bakan tarafında, İstanköy
Pontus Derneğince, “Pontus Soykırımı” anıtı inşasına karar verilmiştir. Ekte tasviri ve inşaat
çalışmalarından kareler yer alan anıtın inşa edileceği meydanın adı da İstanköy Belediyesi tarafından
“Pontus Helenizmi Parkı” olarak değiştirilmiştir. Bu anıtın, tüm resmi zevatın (milletvekilleri, belediye
başkanları, askeri yetkililer, sivil toplum örgütleri) katılımıyla 5 Ekim 2022 tarihinde açılışının yapılması
planlanmıştır.

Sayın Başkanımız,
1821 yılında, Batılıların desteği ve yönlendirmesiyle Yunanistan’da Osmanlı İmparatorluğu’na karşı
başlatılan ayaklanma sonucunda, Mora Yarımadası’na Osmanlı’nın yönetim merkezi olan Tripoliçe
başta olmak üzere, Mora Yarımadası ve adalarda binlerce sivil masum Türk, en vahşi şekilde
katledilmiştir. Bu kapsamda gerek yabancı, gerek Yunan kaynaklarında bu konuda sayısız tanıklıklar
söz konusudur.

Sayın Başkanımız,

Geçmişi anımsamak ve bilmek, onun tekrar yaşanmaması için gereklidir. Günümüzde Yunanistan medyası tarihi çarpıtıyor. Türk Kurtuluş Savaşı’nın 100. yılı, “Küçük Asya Felaketi” olarak yansıtılıyor. Türkler ve Türkiye Cumhuriyeti soykırım yapmakla suçlanıyor. Oysa Yunan Ordularının Kurtuluş Savaşımız öncesinde ve bozgunuyla geri çekilişinde Ege bölgesinde Türk Halkına karşı gerçekleştirdiği katliamlar, tecavüzler ve barbarlıklara    ilişkin olarak ninelerimizin/dedelerimizin trajik anlatımları/ağıtlar hala kulaklarımızda tazeliğini korumaktadır.

Biz ROİSDER olarak, Ege Denizi’nin iki yakasındaki halklar arasında gerçeğe dayalı bir dostluk istiyoruz çünkü adalarda yaşamakta olan akraba ve soydaşlarımızın güven içerisinde yaşamasını ve kültürel kimliklerinin kabul edilmesini istiyoruz. Ancak bu taleplerimizle birlikte, tarihten gelen gerçeklerin de halkımıza anlatılmasının zamanının gelip geçmekte olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede, yerel yönetimlere de önemli görevler düştüğünü değerlendiriyoruz.

Bu amaçla, halkımızın artık gerçekleri öğrenmesi amacıyla, makamlarınızca uygun görülecek bir mekanda ve şekilde, Yunanistan’da katledilmiş olan Türklerin anısına bir anıtın İzmirde de dikilmesinin, tarihi bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz.

Takdirlerinize saygılarımızla arzederiz.

 

Prof. Dr.Mustafa KAYMAKÇI

Yönetim Kurulu Adına