ULUSLARARASI RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLÜĞÜ SEMPOZYUMU- 2018

ULUSLARARASI RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLÜĞÜ SEMPOZYUMU- 2018

 

ULUSLARARASI

RODOS VE İSTANKÖY TÜRKLÜĞÜ SEMPOZYUMU- 2018

PROGRAMI

 

  Yer: Fuar Gençlik Tiyatrosu

Fuar İçi No:121 Kültürpark – 26 Ağustos Kapısı Yakını-İzmir

 

Birinci Gün

22 Kasım 2018

10.00-11.00/Açılış Konuşmaları

 

  Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı- Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı

Halit Habip Oglu-Fuen Türk Azınlık /Toplulukları Çalışma Grubu Başkanı

 

Abdullah Eren – T.C. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı

 

11.00-12.00/Açılış Konferansı

 

  Prof. Dr. Necdet Hayta

Ege Adaları Sorunsalı

    12.00-13.00/Öğle Arası

 

1.Oturum

Avrupa ve Yunanistan’da Azınlık Hakları

Oturum Başkanı- Doç. Dr. Fırat           Yaldız

 

            13.00-13.20/ Lorant Vincze- “Avrupa’da Azınlık Hakları Mücadelesinde Bir Öncü Kuruluş: Fuen “.

13.20-13.40/ Dr.Tamara Thoch-“ Ulusal Azınlık Olarak Meşru Kabul Edilen Avrupalılaşma: Yunanistan’daki Türk Toplumu ”

 13.40-14.00/ Panayote Dimitras-“ Uluslararası Tanınmışlık- Yunanistan’daki Zulme Uğramışlık: Rodos ve İstanköy’de Türk Azınlığı”

14.00-14.20/Tartışma                                         

14.20-14.30/Ara

 

2.Oturum

Rodos ve İstanköy Türklerinin Güncel Sorunları

Oturum Başkanı- Prof. Dr. Metin Ekici

 

  14.30-14.50/ Doç.Dr.Ali Dayıoğlu -“Rodos  ve İstanköy Türklerinin Uluslararası Antlaşmalarla Belirlenmiş Hakları”

14.50-15.10/ Willy Fautre- “Yunanistan Yönetiminde Rodos ve İstanköy’de Türk Etniği”

15.10-15.30 /Kira Kaurinkoski  – “Rodos ve İstanköy’de Türk Etniği: Kültür ve Haklara Yansımalar”

15.30-15.50/Tartışma

15.50-16.00/Ara

 

3.Oturum

Yunanistan’da Türklerin Azınlık Hakları

Oturum Başkanı- Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu

 

  16.00-16.20/ Doç.Dr.Fırat Yaldız“Azınlık Hakları ve İnsan Hakları Bağlamında Yunanistan’da (Batı Trakya ve On iki Adalar) Türk Toplumu

16.20-16.40/ Dr.Ali Huseyinoglu- “ Yunanistan’da Batı Trakya Müslüman Türklerinde: Etnisite, Din, Eğitim Sorunları”

16.40 -17.00/Doç.Dr.Cihan Özgün-”Oriyantalizmin Hayal Kırıklığı-Rodos ve İstanköy”

15.30 -15.50/Tartışma

15.50-16.00/Ara

 

19.00-20.00/Açılış Yemeği

   

İkinci Gün

23 Kasım 2018

4.Oturum

Rodos ve İstanköy Türklerinin Güncel Sorunları

Oturum Başkanı- Doç. Dr. Cihan Özgün

 

 

 

 

 

  10.00-10.20/ Prof.Dr.Metin Ekici-Arş. Gör. Gökçe Emeç- “Rodos ve İstanköy Türklüğünde Kültürel Aidiyet Sorunu

10.20-10.40/ Prof.Dr.Oğuz Karakartal-“Rodos Türklerinin Kültürel Aidiyeti:  Adada Eski Yazı-Türkçe Kültür ve Edebiyat ”

10.40-11.00 / Prof.Dr.Cemalettin Taşkıran-“Rodos ve İstanköy Türklüğünde Kültürel  Aidiyetin Kökenleri ;Adaların Fethinden sonra Şenlendirme Politikaları “

11.00-11.20/ Dr.Neval Konuk- “Rodos ve İstanköy’de Osmanlı-Türk Mimari Eserlerinin Bugünü”

11.20-11.40/Tartışma

11.40-11.50/Ara

 

5.Oturum

Rodos ve İstanköy-Geçmiş ve Bugün

Oturum Başkanı- Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı

 

  11.50-12.00/ Doç.Dr.Nuri Karakaş-“Lozan Görüşmelerinde Ege Adaları”

12.00-12.10/ Doç.Dr.Olcay PullukçuoğluYapucu-”Osmanlı Döneminde Rodos’ da Güvenlik Sorunu”

12.10 -12.20/ Ozan Yücesoy- “Yunan İlk Öğretim Kitaplarında Türk Kimliği Algısı”

12.20-12.30/ Tartışma

12.30-13.00/Kapanış

13.00-14.00 Öğle Yemeği

14.00-Selçuk-Efes-Meryem Ana Gezisi

19.00.Akşam Yemeği

 

 

THE INTERNATIONAL

SYMPOSIUM ON THE TURKISH IDENTITY

IN RHODES and KOS- 2018

PROGRAM

 

  Adress: Fuar Gençlik Tiyatrosu

Fuar İçi No:121 Kültürpark – İzmir/Turkey

First Day

22 November 2018

 

10.00-11.00 / Opening Speeches

 

  Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı-The President of Rhodes,

Kos and the Dodecanese Islands Turks Culture and Solidarity Association

Halit Habip Oglu- The President of Working Group of Turkic Minorities/Communities in FUEN

 

Abdullah Eren -The President  of  T.C. Turks Abroad and Related Communities

11.00-12.00 / Opening Conference

 

  Prof.Dr.Necdet Hayta

The Problematic Issue of Aegean Islands

 

12.00-13.00 / Lunch Break

     
Session 1

Minority Rights in Europe and Greece

Chair- Assoc.Prof .Dr.Fırat Yaldız

 

  13.00-13.20 / Loránt Vincze – “A Leading Organization in The Struggle for Minority Rights in Europe: Fuen “.

13.20-13.40 / Dr.TamaraThoch- “Europeanisation as Legitimacy to Identify as a “National Minority”:

The Turkish Community in Greece”

 13.40-14.00 / Panayote Dimitras-“ Turkish Minority in Rhodes and Kos: Recognized internationally – persecuted in Greece”

14:00 -14:20 / Discussion        

14.20-14.30/Coffee Break

 

Session 2

Current Problems of Rhodes and Kos Turks

Chair-

Prof.Dr.Metin Ekici

 

  14.30-14.50/  Assoc.Prof.Dr.Ali Dayıoğlu – “The Rights of  Rodos and Kos Turks Determined by International Agreements

14.50-15.10/ Willy Fautre- “Greece: Ethnic Turks in Rhodes and Kos”

15.10-15.30 /Kira Kaurinkoski-“The Ethnic Turks in Kos and Rhodes. Reflections on Culture and Rights”

15:30 -15:50 / Discussion

15:50 – 16:00 / Coffee Break

 

Session 3

Minority Rights of Turks in Greece

Chair- Assoc.Prof.Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu

 

  16.00-16.20 / Assoc.Prof .Dr.Fırat Yaldız

“Turkish Community in Greece (Western Thrace and Dodecanese Islands) within the context of Minority Rightsand Human Rights”

16.20-16.40 / Dr.Ali Huseyinoglu- “Muslim Turks of Western Thrace in Greece: Ethnicity, Religion, Education”

16.40 -17.00 /Assoc.Prof.Dr.Cihan Özgün –“ Frustration of Orientalism:Rhodes and Istanköy

17.30 -17.50/Discussion

   

Second Day

23 November 2018

Session 4

Current Problems of Rhodes and Istanköy Turks

Chair-

Assoc.Prof.Dr. Cihan Özgün

 

 

 

 

 

  10.00-10.20 / Prof.Dr.Metin Ekici-  Gökçe Emeç ” Cultural Identity And State Of Belonging Among Turkish Community Living In Kos-Greece”

10.20-10.40 / Prof.Dr.Oğuz Karakartal- “Cultural Identity of Rhodes Turks: Old Writing -Turkish Culture and Literature”

10.40-11.00 / Prof.Dr.Cemalettin Taşkıran- “Post-Conquest  Settlement (Revival) Policy In Rhodes and Other Dodecanese Islands”

11.00-11.20 / Dr.Neval Konuk- “This Day of Ottoman-Turkish Architectural Works in Rhodes and Kos Islands”

11:20 -11:40 / Discussion

11:40 -11:50 / Coffee Break

 

Session 5

Rhodes and Kos – History and Today

Chair- Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

 

  11.50-12.00 /Assoc.Prof.Dr.Nuri Karakaş- “Aegean Islands in Lausanne Observations”

12.10 -12.20 / Assoc.Prof.Dr. Olcay Pullukçuoğlu Yapucu- “Rhodes: An Intersection Ground of Crimeand Punishment  in The Mediterranean”

12.20-12.30/Ozan Yücesoy- “The Perception of Turkish Identity in Greek Elementary History Books”

12.30-12.40 / Discussion

12:40 -13:30 / Closed

13.30-14.00 Lunch

14.00-Selçuk-Ephesus-Virgin Mary Trip

 

Dinner: 19.00

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir