ULUSLARARASI RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLÜĞÜ SEMPOZYUMU,2018

ULUSLARARASI RODOS ve İSTANKÖY TÜRKLÜĞÜ SEMPOZYUMU,2018

22-23 Kasım 2018

İzmir Büyükşehir Belediyesi

Kültür ve Sanat Daire Başkanlığı Gençlik Tiyatrosu Konferans Salonu (Kültürpark Tenis Kulübü yanı)

İzmir-Türkiye

SEMPOZYUMUN AMACI

Avrupa’da yaşamakta olan azınlıklar kapsamında  sempozyumun amacı;“Yunanistan’daki Türk Azınlığı,özellikle Rodos ve İstanköy Türklüğü ile ilgili  çalışmaları olan ya da  olacak akademisyen,insan hakları savunucuları ve de politikacıları bir araya getirerek “Rodos ve İstanköy Türklüğünün Sorunları ve Çözüm Yolları” konularında bilgi ve öneriler üretmek,  ,sempozyumdan çıkarılacak kararlarla Rodos ve İstanköy Türklüğü konusunda Dünya Kamuoyunu bilgilendirmek” şeklinde özetlenebilir.

SEMPOZYUM DİLİ

Türkçe ve  İngilizce olmak üzere iki dili olacaktır ve simültane çeviri yapılacaktır.

 

SEMPOZYUM YÜRÜTME KURULU

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı-Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı /Yürütme Kurulu Başkanı

Doç.Dr.Cihan Özgün- Ege Üniversitesi /Yürütme Kurulu Sekreteri

Ahmet Kırevliyası- Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği 2.Başkanı/ Yürütme Kurulu Üyesi

Ali Hüsemoğlu- Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Saymanı/Yürütme Kurulu Üyesi

Doç.Dr.Aslı Başaran-Ege Üniversitesi/ Yürütme Kurulu Üyesi

 

SEMPOZYUM KONULARI

  • Avrupa’da Azınlık Hakları
  •  Türk-Yunan İlişkileri
  •  Rodos ve İstanköy Türklerinin Güncel Sorunları

 

SEMPOZYUMA BİLDİRİ İLE KATILIM KOŞULLARI

  • Sempozyumda sözlü  bildiri sunucuları,çağrılı olarak bilim kurulunca belirlenmektedir. Bildirilerin İngilizce hazırlanması  istenmektedir.Sunumlar İngilizce ve/ya da Türkçe yapılabilir.
  •  Sempozyum, poster bildirilere de açık olacaktır.Bu doğrultuda ilgili bölümlere yazılar yazılmış bulunmaktadır.Poster bildirilerin, özellikle yüksek lisans ve doktoralı öğrenciler arasında  seçimine özen gösterilecektir. Poster bildirilerin de İngilizce hazırlanması istenmiştir.

 

SEMPOZYUM ULAŞIM  ve KONAKLAMA BİLGİLERİ

  • Sözlü çağrılı bildiri sunacakların ulaşım,konaklama ve diğer ağırlama  giderleri dernek tarafından üstlenilecektir.
  •  Poster bildiri sunacakların öğle yemekleri ve ara servisleri dernek tarafından karşılanacaktır.

 

SEMPOZYUM ÖNEMLİ TARİHLERİ

Çağrılı ve  poster bildiri sunacaklar için son bildiri gönderme tarihi   1 Eylül 2018’dir.

 

SEMPOZYUM KİTABI

1 Eylül 2018 tarihine kadar bildirilerini gönderen katılımcıların bildirileri kitaplaştırılacak ve İngilizce dilinde yayınlanacaktır. Kitap, sözel ve poster bildiri sunanlara sempozyum başlangıcında takdim edilecektir.Daha sonraki tarihlerde kitabın Türkçe çevirisinin yapılması planlanmaktadır.

 

İLETİŞİM

Yürütme Kurulu Sekreteri

Doç.Dr.Cihan Özgün

cihan.ozgun@ege.edu.tr

Dernek

info@rodosistankoyturkleri.org.tr