Yunanistan’da  Türk-Müslüman  Vakıf Malları haraç-mezat elden çıkarılıyor ..

BASIN AÇIKLAMASI                                                                                                                                                                                                                                                                                        16 Temmuz 2019

Özet

Yunanistan’da  Türk-Müslüman  Vakıf Malları haraç-mezat elden çıkarılıyor.

Son olarak, İstanköy (Kos) Adası’ndaki 34 dönümlük arazi İstanköy Vakıf Malları İdaresi onayıyla 181 bin avro karşılığında bir turizm şirketine satılmıştır.2019 Ocağında alınan satış kararı, resmi olarak tamamlanmış bulunuyor.

Günümüzde Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkler,vakıflar dahil,kültürel kimliklerinin korunması bir yana  Türklüklerini kaybetme aşamasındadırlar. Adalar Türklerinde korku egemendir ve sindirilmişlerdir.

Rodos Türk-Müslüman  Vakıf Malları da aynı şekilde elden çıkarılmaktadır.İstanköy ve Rodos Türk-Müslüman  Vakıf mallarının  elden çıkarılması  ve Türklere ait kültürel eserlerin zamanın tahribatına bırakılarak yok edilmesinin ardındaki gerçek, ada Türklerinin geçmişle bağının kopararak asimilasyonun bir parçası olan uygulamalardan biridir.

Dernek olarak İstanköy Türk-Müslüman Vakıf mallarının satışını şiddetle kınıyor,Yunanistan Devleti’nden Rodos ve İstanköy Türklerine uygulanmakta olan asimilasyon politikalarına son vermesini talep ediyoruz.

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği adına

Başkan

——————————————————-

Yunanistan’da  Türk-Müslüman  Vakıf Malları haraç-mezat elden çıkarılıyor.

Son olarak, İstanköy (Kos) Adası’ndaki 34 dönümlük arazi İstanköy Vakıf Malları İdaresi onayıyla 181 bin avro karşılığında bir turizm şirketine satılmıştır.2019 Ocağında alınan satış kararı, resmi olarak tamamlanmış bulunuyor.Bu usulsüz satış ile birlikte İstanköy Türk-Müslüman  Vakfına ait 70’ten fazla arazi park, otopark  ve mezarlık amacıyla belediyelere devredilmiş ve satılmış bulunmaktadır. Rodos Türk-Müslüman  Vakıf Malları da aynı şekilde elden çıkarılmaktadır.

Yunanistan, İstanköy ve Rodos’daki  Türk-Müslüman vakıfları,ticari kuruluşlar gibi vergiye tabidir. Buna karşılık Ortodoks Hıristiyan Kilise Kurumları ve Kilise her türlü vergiden muaftır. Burada bir eşitliğin olmadığı gözlemlenmektedir. Bu haksız uygulama, vakıf mallarının elden çıkartılmasına bahane oluşturma mekanizmasına dönüşmüştür.

Diğer yandan , Yunanistan’daki Türk vakıflarının, uluslararası ikili antlaşmalara uygun olarak yönetilmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda, Evkaf Nizamnamesi’ne göre  “Vakıf Malının alınamaz, satılamaz, mülk edinilemez ve miras olarak taksim edilemez” olmasıdır. Antlaşmaya göre, Evkaf Nizamnamesi uyarınca şimdiye değin gerçekleştirilen satış ve bağış işlemlerinin tümü geçersizdir.

İstanköy ve Rodos Türk-Müslüman  Vakıf mallarının  elden çıkarılması  ve Türklere ait kültürel eserlerin zamanın tahribatına bırakılarak yok edilmesinin ardındaki gerçek, ada Türklerinin geçmişle bağının kopararak asimilasyonun bir parçası olan uygulamalardan biridir.

Öte yandan, vakıf mallarının korunmasının İstanköy ve Rodos’un Müslüman Türk ahalisinin din ve ibadet özgürlüğü ile bağlantılı bir  sorun olduğu aşikardır. Adalardaki din ve ibadet özgürlüğünün cemaat olarak kullanılabilmesi  vakıf mallarının korunmasıyla elzemdir. Bu nedenle Yunan Yönetimleri tarafından atanmakta olan Yönetim Kurullarının sürdürdüğü tasfiye işlemlerinin, aynı zamanda din ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayan bir niteliği olduğu açıktır.

Dernek olarak İstanköy Türk-Müslüman Vakıf mallarının satışını şiddetle kınıyor,Yunanistan Devleti’nden Rodos ve İstanköy Türklerine uygulanmakta olan asimilasyon politikalarına son vermesini talep ediyoruz.

Durumu,Dünya ve Türk  kamuoyunun  bilgilerine sunuyoruz.

 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği adına

Başkan