YUNANİSTAN’IN  RODOS VE İSTANKÖY(KOS) ADASINDA MÜSLÜMAN  TÜRKLERİNİN  İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLI VE CAMİLERİ  YIKIM İÇİNDE

 

BASIN AÇIKLAMASI

 21 Şubat 2022

YUNANİSTAN’IN  RODOS VE İSTANKÖY(KOS) ADASINDA MÜSLÜMAN  TÜRKLERİNİN  İBADET ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLI VE CAMİLERİ  YIKIM İÇİNDE

————————————————————

 

Rodos, İstanköy ve Onikiadalı Türklerinin çift dillilik  temelinde Türkçe eğitim-öğrenme hakları ve ibadet özgürlüğü başta olmak üzere, Osmanlı Türklerinden kalma kültür eserlerinin korunması,restorasyonu ve Türk kimliği ile örgütlenmenin kısıtlanması gibi birçok konuda sorunları vardır ve adalarda kültürel soykırım uygulanmaktadır.

Bu sorunlar arasında ibadet özgürlüğü, son yıllarda öne çıkan konuların başında gelmektedir. İbadet özgürlüğünün  yerine getirildiği cami ve mescitler  yıkım aşamasındadır ve adalar Türklerinin kendi imamlarını belirleme hakkı yoktur.

Bu kapsamda “Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı’nın 2020  yılında ibadethanelere gerçekleştirilen saldırılar ve dini topluluklara yönelik düzenlemelere ilişkin  raporu”, objektiflikten uzak ve hatalıdır ve dünya kamuoyunun yanıltmaya yönelik olarak kaleme alınmıştır

Raporta  Rodos’ta 7 (yedi) tarihi cami olduğu ve bir caminin her gün ibadete açık olduğu belirtilmektedir.Tespitlerimize göre camilerimizin durumu şöyledir:

İbrahim Paşa Camii: İbrahim Paşa Camii beş vakit namaza açık değildir.

Süleymaniye Camii: İbadet yapılabilecek durumda olduğu bildirilen Süleymaniye Camii ise, ibadete ve ziyarete kapalıdır.Raporda,ziyaret edilebilir bilgisi de doğru değildir.

Ağa Camii: Raporda  caminin ibadete açılabilecek durumda bildirilmekle birlikte ibadete kapalıdır.

Recep Paşa Camii: Raporta camiinin restorasyonu 1988’de başlatıldığı ve aradan 32 yıllık geçtiği halde nedense bir türlü tamamlandığı bildirilmektedir.

Sultan Mustafa Camii: Yıkık durumdadır ve ibadete kapalıdır.

Tireli Hamza Bey Camii: Yıkık durumdadır ve ibadete kapalıdır.

Şadırvan (Sinan Paşa/Çarşı) Camii: Yıkık durumdadır ve ibadete kapalıdır

Murat Reis Külliyesi’ndeki  Murat Reis’in Mezarı (Türbe): Külliye içindeki cami ve türbeler yıkım aşamasındadır.Mezarlığın yarısında taşlar kırılmıştır. Dışarıdan görünümü içler acısıdır.

İstanköy İbadethaneleri:

2017 depreminden itibaren İstanköy’de ibadete açık tek bir  cami bile bulunmamaktadır. İstanköy’deki Müslüman Türklerin ibadeti için, yalnız Germe (Platani) Köyünde, Vakıf binasına ait bir “ibadet odası”tahsis edilmiş, ibadet  için de atanmış imamın keyfiyetinde vakit ve bayram namazları sırasında kullanılmaktadır.

(Cezayirli) Gazi Hasan Paşa Camii: Yıkık durumdadır ve ibadete kapalıdır.

Defterdar (İbrahim Efendi) Camii: Yıkık durumdadır ve ibadete kapalıdır.

Moruk Camii: Yıkık durumdadır ve ibadete kapalıdır.

Atik Camii: Yıkık durumdadır ve ibadete kapalıdır.

Diğer yandan cami ve diğer kültürel mirası korumak üzere kurululmuş vakıf yönetim kurulları da   doğrudan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığı tarafından   atanmaktadırlar.Topluluğun atalarından miras kalan vakıfların yönetim hakları elinden alındığı gibi imamlarını belirlemesi  de söz konususu değildir.

Özetle Yunanistan Rodos ve İstanköy(Kos) adasında Müslüman  Türklerinin  camileri  yıkım içindedir.Çift dillilik  temelinde Türkçe eğitim-öğrenme hakları olmadığı gibi ibadet özgürlükleri de yoktur .

Yunanistan, Rodos ve İstanköy(Kos) adasında uyguladığı politikalar ile  Müslüman  Türklere karşı tam bir kültürel soykırımı gerçekleştirme aşamasındadır.

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Yönetim Kurulu Adına:Başkan


 

PRESS RELEASE

 21 February 2022

FREEDOM OF WORSHIP OF MUSLIM TURKS IS RESTRICTED AND

THEIR MOSQUES ARE IN RUINS

 

Rhodes, Kos and Dodecanese Turks have many problems as regards bilingualism, including the right to learn Turkish and freedom of worship; protection and restoration of the cultural heritage inherited from the Ottoman Turks; and restrictions on Turkish identity and organizations. Indeed, a policy cultural genocide is being implemented in the islands.

Among these issues, freedom of worship has emerged as one of the foremost problems in recent years. Mosques and masjids, places where freedom of worship is exercised, are in the process of being demolished, and the islands Turks do not have the right to select their own imams.

In this context, “The report of the Greek Ministry of Education and Religious Affairs on the attacks on places of worship and the regulations against religious communities in 2020” is far from being objective and accurate. We believe it has been written to mislead the world public opinion.

It is stated in the report that there are seven historical mosques in Rhodes, and one of these mosques is open to worship every day. According to our assessments, the present state of mosques and other structures is as follows:

 

 

Ibrahim Pasha Mosque: It is not open to five daily prayers.

 

Suleymaniye Mosque: Despite the fact that it is reported to be in a condition suitable for praying, the Suleymaniye Mosque is closed to prayers and visits. In the report, the mosque is rated as visitable, which is not true, either.

 

Agha Mosque: The Agha Mosque is also reported to be in a state suitable for worship; however, it is still closed to worship.

 

Recep Pasha Mosque: Although it is stated in the report the restoration of the Recep Pasha Mosque was started in 1988, there has been no progress in the following 34 years.

 

Sultan Mustafa Mosque: It is in ruins and closed to worship.

 

Tireli Hamza Beg Mosque: It is in ruins and closed to worship.

 

Şadırvan (Sinan Paşa/Market) Mosque: It is in ruins and closed to worship.

 

Murat Reis Tomb (Shrine) in the Murat Reis Complex: The mosque and the tombs within the complex are almost demolished. The tombstones are broken in half of the cemetery, and the view from the outside is pathetic.

 

Places of Worship in Kos:

 

There are no mosques open to worship in Kos following the 2017 earthquake. Only a “prayer room” belonging to the foundation building in the village of Germe (Platani) is used during the daily and Eid prayers used at the discreation of the imam. According to our assessments, the present state of mosques in Kos is as follows:

 

(Cezayirli) Gazi Hasan Paşa Camii: It is in ruins and closed to worship.

 

Defterdar (İbrahim Efendi) Camii: It is in ruins and closed to worship.

 

Moruk Camii: It is in ruins and closed to worship.

 

Atik Camii: It is in ruins and closed to worship.

 

On the other hand, the president and members of the executive committees of foundation established to protect the mosques and other cultural heritages in Rhodes and Kos are appointed by the Greek Ministry of Education and Religious Affairs. The community was deprived of management rights concerning the foundations inherited from their ancestors and they are not allowed to select their imams.

 

In brief, the mosques of Muslim Turks in the Greek islands of Rhodes and Kos are in ruins. On the basis of bilingualism, they do not have Turkish education-learning rights, nor do they have freedom of worship.

 

Greece is in the process of implementing complete cultural genocide against Muslim Turks with the policies it understakes in Rhodes and Kos.

 

Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı

President

On Behalf of the Executive Committee of Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks Culture and Solidarity Association