SAYIN RODOS / iSTANKÖY TÜRKÜ ÜYE VE SOYDAŞLARIMIZ

RODOS KÖKENLİ , YOZGAT İLİ BOĞAZLIYAN KAYMAKAMI MEHMED KEMALEDDİN BEY , İSTANBUL İNGİLİZ İŞGALİ ALTINDA İKEN ERMENİ TEHCİRİNDEN SORUMLU TUTULARAK İDAMA MAHKUM EDİLMİŞ VE CEZASI 10. NİSAN. 1919 ‘ DA
İNFAZ EDİLMİŞTİ . ŞEHADETİNİN 105. YILDÖNÜMÜNDE MANEVİ ŞAHSİYETİ ÖNÜNDE KENDİSİNİ MİNNET VE SAYGIYLA ANIYORUZ .

MEKANI CENNET , RUHU ŞAD OLSUN .

Rodos , istanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu