İzmir Yunanistan Başkonsolosluğuna Gönderilen Mektup

 

 

Sayın Theodore Tsakiris

Yunanistan Başkonsolosluğu İzmir,

Atatürk Caddesi No.366/1A Alsancak,35220 İzmir

 

Sayın Başkonsolos,

Sizi,Rodos,İstanköy ve Onikiadalardan göç  ederek Türkiye’ye yerleşen Türklerin ,Türkiye’deki  tek temsilcisi sivil toplum örgütü olarak saygı ile selamlıyor ve özel olarak Rodos ve İstanköy’deki Osmanlı Mimarisi’nin korunması ve kuruluş amacına göre kullanılması  konusunda    kısaca bilgilendirmek istiyoruz.

Bildiğiniz üzere ,derneğimizin amaçları arasında; Türkiye’ye göç etmiş Rodos,İstanköy ve Onikiadalı Türkler arasında dayanışmayı artırma, kültür, örf ve geleneklerini yaşatma ve öğretme, Rodos,İstanköy ve Onikiadalar’daki Osmanlı Türklerinden kalma kültür eserlerini yaşatma, koruma ve restorasyonu için çalışan kurumlara yardımcı olma, Rodos,İstanköy ve Onikiadalar’daki miras hakları dahil, her türlü kültürel haklarını koruma için girişimlerde bulunma ve  adalardaki Türk mezarlarının bakımı ve korunması için çalışmalarda bulunma gibi konular sayılabilir.

Çalışmalarımızı gerçekleştirirken amaçlarımızdan biri de, Türk-Yunan halkları arasında dostluk ve işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olmaktır.  Dernek olarak Türkiye ile Yunanistan arasındaki dostluğun sağlam temellere oturtulması yönündeki çabalara katkı sağlamak amacıyla sizinle diyalog halinde olmayı arzu ediyoruz.

Sayın Başkonsolos ,

Rodos ve İstanköy Türklüğünün birçok sorunları vardır.Ancak son yıllarda öne çıkan sorunlardan birisi,  yukarıda da değindiğimiz  üzere, Rodos ve İstanköy’deki Osmanlı Mimarisi’nin korunması ve kuruluş amacına göre kullanılması  konusudur.

İzin verirseniz bu konuda  Murat Reis Camii,Külliyesi ve Müftülük Binası ile Süleymaniye Medresesi’yle ilgili mevcut durumu  dikkatinize getirmek istiyoruz.

1972 yılında ibadete kapatılan Murat Reis Camii,Külliyesi ve önündeki Müftülük Binası  bakımsızlıktan dolayı yıkım aşamasındadır.Avlusundaki  mezarlık harap edilmiştir,mezar taşları yağmalanmış durumdadır. Murat Reis Camii ve Murat Reis Kulliyesi’nin girişinde yer alan tabelaya göre restorasyon gerçekleştiriliyor yönünde bilgiler alınmıştır. Ancak restorasyon yerine külliyenin avlusunda belediye konservatuarı inşa edilmiştir ve müftülük evinin önü kapatılmıştır.Gerekli özen gösterilmez ise  Rodos’ta Murat Reis Camii,Külliyesi ve Müftülük Binası  yok olacaktır.

İkincisi ise Rodos’daki ünlü Süleymaniye Medresesi hakkındadır. Bu medrese, Rodos Türkleri’nin kurmuş oldukları Evkaf Dairesi’ne aittir, ancak daha sonra yasal bir gerekçe ileri sürülerek medreseye Yunanistan Kültür Bakanlığı el koymuştur. Aslında, Medrese, başlangıçta yıkılmak istenmişti. Nitekim, Yunan hükümeti Süleymaniye Medresesi’nin altında bulunan eski St. Jean Kilisesi’nin ortaya çıkartılması gerekçesini öne sürerek medresenin temelini kazmaya başlamış ve bu okulu kapatmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise, bu Medresenin Ege Üniversitesi’ne devredildiği  ve özgün mimarisinden farklı olarak restore edilmeye başlandığı bildirilmektedir. Süleymaniye Medresesi, Osmanlı Türk Mimarisinin önemli miraslarından birisidir ve bu okulun kullanılmasının Rodos’ta yaşamakta olan Türklerin denetiminde olması  gerekmektedir.

Sayın Başkonsolos,

Rodos ve İstanköy’e aidiyetimizden dolayı, gerek derneğimizin,gerekse üye olduğumuz Federal Union of European Nationalities(FUEN)’nin amaçları doğrultusunda Rodos ve İstanköy  Türklüğünün sorunları  ile ilgilenmeyi bir görev olarak görmekteyiz. Bu bağlamda, atalarımızdan bize Vakıflar yoluyla kalan ortak mirasın korunması ve amaçlarına uygun kullanılması konusunda Yunan makamlarının da gereken hassasiyeti göstermelerinden büyük memnuniyet duyacağımızı ifade ediyor, bu konudaki talebimizin  ilgili makamlarınıza iletilmesinden müteşekkir kalacağız.

Bu vesileyle en içten dileklerimin kabulünü arz ediyoruz.

 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Rodos ,İstanköy  ve  Onikiada Türkleri

Kültür ve Dayanışma Derneği  Yönetim Kurulu adına

Başkan

 

c.c:  Sayın Kyriakos Loukakis

Yunanistan Cumhuriyeti  Ankara Büyükelçiliği Zia Ür Rahman cad. 9-11

Gaziosmanpaşa- 06700 Ankara

Dear Theodore Tsakiris

Consulate General of Izmir,

Atatürk Caddesi No.366/1A Alsancak,35220 İzmir

 

Messrs. Consul General,

We greet you respectfully as the civil society organization that is the only representative of Turks settled in Turkey by migrating from Rhodes, Kos and Dodecanese, in Turkey and especially we would like to inform you briefly about the protection and the use by the purpose of establishment of the Ottoman architecture in Rhodes and Kos.

As you know, among the objectives of our association, subjects such as increasing the solidarity among Turks of the Rhodes, Kos and Dodecanese who migrated to Turkey, teaching and keeping the culture, customs and traditions alive, assisting the organizations working for the keeping alive, protection and the restoration of the cultural monuments dating from the Ottoman Turks in Rhodes, Kos and Dodecanese, making an attempt on the protection of all kinds of cultural rights including the inheritence rights in Rhodes, Kos and Dodecanese and carrying on the works for the maintenance and protection of the Turkish graves on the islands, can be listed.

One of our objectives while carrying on our works is to help the development of the friendship and cooperation between the Turkish and Greek people.  As the Association, we hope to engage in dialoge with you in order to contribute to the efforts towards building the friendship between Turkey and Greece on solid ground.

Messrs. Consul General ,

There are many probles of the Rhodes and Kos Turks. However one of the foremost problems in recent years, as mentioned above, is the protection and the use by the purpose of establishment of the Ottoman architecture in Rhodes and Kos.

We would like to have your attention on the current situation regarding the Mosque of Murat Reis, Social Complex and Office of Mufti and the Süleymaniye Madrasa.

Mosque of Murat Reis closed for worship in 1972, Social Complex and Office of Mufti are in the destruction phase due to the estrepement. The cemetery on the courtyard has been devastated and the gravestones have been looted. According to the sign located at the entrance of the Mosque of Murat Reis and Murat Reis Social Complex, information have been acquired towards that the restoration had been carried out. However, instead of the restoration, municipal conservatory was built in the courtyard of the Social Complex and the front of the Mufti’s house was blocked. If the due attention is not paid, the Mosque of Murat Reis, Social Complex and Office of Mufti in Rhodes will be destroyed.

The second is about the famous Süleymaniye Madrasa in Rhodes. This madrasa belongs to the General Directorate of Foundations established by the Rhodes Turks, but it was later confiscated by the Greece Ministry of Culture by putting forward a legislative reason. In fact Madrasa was asked for destruction. Indeed, the Greek Government began digging the foundation of the madrasa and closed this school by putting forward the reason of uncovering the St. Jean Church under the Süleymaniye Madrasa. In recent days, it is reported that this Madrasa was transferred to Ege University and was began to be restored differently from the original architecture. The Süleymaniye Madrasa is one of the most important heritage of the Ottoman Turkish Architecture and the utilization of this school must be under the control of Turks living in Rhodes.

 

Messrs. Consul General,

Due to our belonging to Rhodes and Kos, in accordance with the objectives of both our association and the Federal Union of European Nationalities (FUEN) of which we are a member, we take dealing with the problems of the Rhodes and Kos Turks as our duty. In this context, we express that we would be very pleased of the necessary sensitivity shown byh the Greek authorities on the protection and the use by the purposes of the common heritage bequested from our ancestors to us through the Foundations.

We hereby present for the acceptance of our best wishes.

 

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

President on behalf of

Rhodes, Kos and the Dodecanese Turks

Culture and Solidarity Association Board

 

c.c:  Messrs. Kyriakos Loukakis

Ankara Embassy of the Hellenic Republic, Zia Ür Rahman cad. 9-11

Gaziosmanpaşa- 06700 Ankara

Καθ. Δρ. Μουσταφά ΚΑΪΜΑΚΤΣΙ

Πρόεδρος του Συλλόγου Αλληλεγγύης και Πολιτισμού

των Τούρκων της Ρόδου-Κω και Δωδεκαννήσων.

Καρσίγιακα, Ίζμιρ.

Προς τον Κύριο,                                                                                           26 Νοέμβριος 2015

Θεόδωρο Τσακίρη,                                                                                       Αριθμός: 51

Ελληνικό Προξενείο εις Σμύρνη,

Atatürk Caddesi No.366/1 A Alsancak, 35220 İzmir

 

 

Κύριε Πρόξενε,

Σας χαιρετούμε ως μη κυβερνητική οργάνωση και μοναδικός αντιπρόσωπος των Τούρκων που μετανάστευσαν από τη Ρόδο-Κω και Δωδεκάννησα και εγκαταστάθηκαν στην Τουρκία και ιδικότερα επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με την προστασία της Οθωμανικής Κληρονομιάς στη Ρόδο και Κω και για την χρησιμοποίηση αυτών ανάλογα με το σκοπό της ίδρυσής των.

Όπως γνωρίζεται πολύ καλά, ο Σύλλογός μας μεταξύ άλλων, αποσκοπεί την αλληλεγγύη μεταξύ των Τούρκων που μετανάστευσαν από τη Ρόδο-Κω και Δωδεκάννησα, τη μάθηση και συνέχιση του πολιτισμού, των ηθών και εθίμων, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που έχει απομήνει από τους Οθωμανούς Τούρκους στη Ρόδο-Κω και Δωδεκάννησα, τη συνεργασία με τα ιδρύματα που διατηρούν και αναπαλεώνουν αυτά τα μνημεία, τη δραστηριοποίηση στην προστασία των πολιτιστικών δικαιωμάτων συμπεριλαμβανομένης και των κληρονομικών δικαιωμάτων στη Ρόδο-Κω και Δωδεκάννησα και τις προσπάθειες για την προστασία και συντήρηση των ταφών που ανήκουν στους Τούρκους στα νησιά αυτά.

Παράλληλα σ’αυτές τις δραστηριότητες αποσκοπούμε και στην ανύψωση της φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των λαών της Τουρκίας και Ελλάδας. Γι’αυτό το λόγο επιθυμούμε να εισέλθουμε σε διάλογο μαζί σας με τον σκοπό να συμβάλλουμε όσο το δυνατόν στην εγκαθίδρυση της φιλίας μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.

 

Κύριε Πρόξενε,

Οι Τούρκοι της Ρόδου-Κω και Δωδεκαννήσων έχουν τεράστια προβλήματα. Ένα απ’αυτά και ίσως το πιό σημαντικό για μας, όπως αναφέραμε και ανωτέρω, είναι το πρόβλημα προστασίας της Οθωμανικής Κληρονομιάς στη Ρόδο και Κω και η χρησιμοποίηση αυτών ανάλογα με το σκοπό της ίδρυσής των.

Αν μας επιτρέπεται, σ’αυτό το σημείο επιθυμούμε να σας αναφέρουμε την άθλια νατάσταση που βρίσκονται όπως το Μουράτ Ρεής Τζαμί, το Σύμπλεγμα (Κιουλλιγιέ) αυτού, το κτίριο της Μουφτείας και το Μεντρεσέ του Σουλεϊμάνιγιε.

Το Τζαμί και το Σύμπλεγμα του Μουράτ Ρεής και το κτίριο της Μουφτείας είναι πιά ετοιμόρροπα από αμέλεια και αδιαφορία. Το νεκροταφείο που βρίσκεται μέσα στην αυλή, έχει καταστραφεί και οι ταφόπετρες έχουν λεηλατηθεί. Σύμφωνα με την ταμπέλα που βρίσκεται μπροστά στην είσοδο του Τζαμιού του Μουράτ Ρεής, συνεχίζεται η αναπαλαίωση του κτιρίου. Ενώ αντί για την αναπαλαίωση, στην αυλή κτίστηκε το ωδείο του δήμου. Με αυτό τον τρόπο κλείστηκε η είσοδος της Μουφτείας. Εάν δεν προβληθεί κάποια προσπάθεια, το συγκρότημα κτιρίων και το Τζαμί Μουράτ Ρεής που βρίσκονται στη Ρόδο, θα υποκύψουν στο αναπόφευκτο τέλος.

Το δεύτερο θέμα είναι ο Μεντρεσές του Σουλεϊμάνιγιε. Ο Μεντρεσές ανήκει στο Ίδρυμα Βακουφιών που έχουν ιδρυθεί από τους Τούρκους της Ρόδου. Αλλά μετέπειτα, το Υπουργείο Πολιτισμού της Ελλάδας οικειοποίησε το Μεντρεσέ βασίζοντας σε διάφορες νομικές τροποποιήσεις. Στην πραγματικότητα, ο Μεντρεσές αρχικά ήταν να κατεδαφιστεί. Γιατί η ελληνική κυβέρνηση με το αιτιολογικό ότι ήθελε να φέρει σε επιφάνεια την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη, ξεκίνησε τις ανασκαφές με αποτέλεσμα να κλέισει το σχολείο.

Πρόσφατα όμως μάθαμε ότι ο Μεντρεσές μεταβιβάστηκε στο Πανεπιστήμειο του Αιγαίου και αναπαλαιώνεται με διαφορετική αρχιτεκτονική, χωρίς να τεριάζει με την αυθεντική αρχιτεκτονική του.

Ο Μεντρεσές του Σουλεϊμάνιγιε είναι ένα από τα πιό σημαντικά έργα της τουρκικής οθωμανικής κληρονομιάς και το σχολείο αυτό πρέπει να βρίσκεται στον έλεγχο των Τούρκων της Ρόδου.

 

Κύριε Πρόξενε,

Ένας από τους σκοπούς της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Μειονοτήτων (FUEN) είναι η παρακολούθηση των δικαιωμάτων των μειονοτήτων. Και εμείς ενδιαφερόμαστε με τα προβλήματα των Τούρκων της Ρόδου και Κω λόγω του ότι καταγόμαστε από τα νησιά αυτά αλλά και επειδή σαν σύλλογος είμαστε μέλος της Ομοσπονδιακής Ένωσης Ευρωπαϊκών Μειονοτήτων (FUEN).

Επιθυμούμε να σας εκφράσουμε την πίστη μας όπως και οι ελληνικές επίσημες αρχές να δείξουν το μείζων ενδιαφέρον για την προστασία και χρησιμοποίηση των ιδρυμάτων της Οθωμανικής Κληρονομιάς στη Ρόδο και Κω ανάλογα με το σκοπό της ίδρυσής των, τα οποία κληροδοτήθηκαν μέσω των βακουφειών εις εμάς από τους προγόνους μας. Παράκλησή μας είναι να μεταφέρετε το αίτημά μας προς τις αρμόδιες αρχές.

Επωφελούμαι της ευκαιρίας να σας εκφράσω τη μεγάλη μου εκτίμηση.

 

 

Καθ. Δρ. Μουσταφά ΚΑΪΜΑΚΤΣΙ

Πρόεδρος

Σύλλογος Αλληλεγγύης και Πολιτισμού

των Τούρκων της Ρόδου-Κω και Δωδεκαννήσων.

 

 

 

 

c.c:  Κύριος ΛΟΥΚΑΚΗΣ Κυριάκος

Ελληνική Πρεσβεία εις Άνκαρα

Ziya Ür Rahman cad. 9-11

Gaziosmanpaşa- 06700 Ankara

 

 

 

——————————————————————————–

 

 

 

——————————————————————————–