Rodos İstanköy ve Onikiada Kültür ve Dayanışma Derneği Antalya Şubesi

Rodos İstanköy ve Onikiada Kültür ve Dayanışma Derneği Antalya Şubesi

 Yönetim Kurulu

Başkan

Nafize KEYİK 

Beyza BURSALI – Üye

Çetin BALYOS – Üye 

Şükran TOPALOGLU – Üye

Emel BALYOZ- Üye

                                                                                                                                                                     Hidayet ÜLKEN-Üye 

                                                                                                                                                                      Denetim Kurulu

Erol Halepli- Üye