Rodos İstanköy ve Onikiada Kültür ve Dayanışma Derneği İstanbul Şubesi

         Yönetim Kurulu

        Alpaslan AKSOY

                                                                               Başkan

 

       Münevver TURANLI

        Başkan yardımcısı

 

 Rıfat Hamit MASAZADE- Genel Sekreter

Özcan HÜDÜR- Asil Üye 

Mehmet Nazmi Kocayiğit Asil Üye