Eylül 18, 2019

Rodos'ta Süleymaniye Medresesi Yunanistan'daki Ege Üniversitesi'ne Devrediliyor.

Kaynak:

http://euturkhaber.com/rodosta-suleymaniye-medresesi-yunanistandaki-ege-universitesine-devrediliyor/