FUEN TAG Toplantısı – Ankara

AVRUPA HALKLARI FEDERAL BİRLİĞİ(FUEN ) TÜRK AZINLIK ÇALIŞMAGRUBU TOPLANTISI

20-23 Kasım 2014,Ankara

BTAYTD, FUEN Türk Azınlıkları Çalışma Grubu toplantısına katıldı

 

Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD), Avrupa Halkları Federal Birliği (FUEN) çatısı altında kurulan Türk Azınlıkları Çalışma Grubu’nun toplantısına katıldı.

 

BTAYTD’ın 2007’den bu yana üyesi olduğu FUEN’in çatısı altında geçtiğimiz yıl oluşturulan Türk Azınlıkları Çalışma Grubu’nun bu ilk toplantısı, 20-23 Kasım 2014 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleşti. FUEN üyesi Türk azınlık kuruluşları yuvarlak masa etrafında ilk kez bir araya geldiği toplantıya FUEN Başkanı Hans Heinrich Hansen de bizzat katıldı.

Dernek Başkanı M.Kaymakçı,TAG Toplantısında taleplerini dile getiriyor
Dernek Başkanı M.Kaymakçı,TAG Toplantısında taleplerini dile getiriyor

 

Altı farklı ülkeden FUEN üyesi Türk azınlıkları ve topluluklarının çatı kuruluşlarının başkanlarını ve üst düzey temsilcilerini yuvarlak masa etrafında ilk kez bir araya getiren etkinlikte Batı Trakya Türk Azınlığı’nı temsilen Yunanistan’dan Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği (BTAYTD) ve  Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi ile Almanya’dan ABTTF; Türkiye’den Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği; Rusya’dan Milletlerarası Meshet Türkleri Cemiyeti “VATAN” ve Karaçay-Balkar Geleneklerini Güçlendirme ve Geliştirme Toplumsal Kuruluşu “Bars El”, Ukrayna’dan Kırım Tatar Milli Meclisi ve Kırım Karaylar Birliği ile Azerbaycan’dan Meshet Türkleri Cemiyeti Azerbaycan’da “VATAN” yer aldı.

 

FUEN çatısı altındaki Alman Azınlıkları Çalışma Grubu ve Slav Azınlıkları Çalışma Grubu’nun ardından üçüncü çalışma grubu olan Türk Azınlıkları Çalışma Grubu’nun bu ilk toplantısında, değinilen ülkelerde yaşayan Türk azınlıklarının ve topluluklarının mevcut durumu ve sorunları ile Çalışma Grubu’nun yakın gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı girişim ve faaliyetleri tartışılarak görüş alışverişinde bulunuldu.

 

FUEN TAG Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde
FUEN TAG Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde

Türk azınlık ve topluluklarının temsilcileri ve FUEN Başkanı Ankara temasları kapsamında, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ali Naci Koru’yu da makamında ziyaret etti. Çalışma Grubu, Anıtkabir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) tarihi ilk binasının da aralarında bulunduğu Ankara’daki tarihi ve kültürel mekanları da rehber eşliğinde gezdi.

 

 

 

Ankara, Türkiye’de 20-23 Kasım 2014 tarihinde FUEN Türk Azınlıkları Çalışma Grubu (TAG) Toplantısı’nda Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Mustafa Kaymakçı’nın yaptığı konuşma özeti

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri’nin  Yunanistan Devleti’nden talep ve beklentileri:

Yunanistan Devleti,Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan Türkleri  azınlık olarak kabul etmediği gibi Türk olarak da  tanımlamıyor.Birinci talebimiz, Türk kimliğinin kabulüdür. Bizler Yunan Müslümanı değiliz. İkincisi, eğitim ve öğretim hakkımızın Türk Okullarıyla verilmesidir. Türkçe öğretim ve eğitim yapan okullar  1972’de kapatılmıştır. Türkiye’de Rumca eğitim veren okullar açılmış bulunmaktadır. Bize de aynı hakkı versinler. Üçüncü talebimiz, tarihi ve mimari eserlerimizin korunması ve buna bağlı olarak vakıflar konusudur. Tarihi ve mimari eserlerimiz zamanın tahribatı altında yok ediliyor.Bakım ve onarımına izin verilmiyor. Mimari eserleri kimin yaptığı önemli değildir, bunlar insanlığın ortak değerleridir. Vakıflarımız şu an Yunanistan tarafından atanan yönetim kurulu tarafından yönetiliyor ve her geçen gün eriyor. Yönetim kurulunun atama ile değil,Türkler arasından yapılacak özgür seçimle oluşturulmasını talep ediyoruz. Dördüncü olarak, Türk esnafı ciddi baskı altındadır, en ufak yanlışta cezalandırılıyor, o yüzden sayıları gittikçe azalıyor. Son nokta ise bizi  Yunan Devleti,Rodos ve İstanköy Türklerini Yunan Müslümanı olarak tanımlamasına rağmen, dini liderlerimizi seçme hakkına bile  saygı göstermiyor. Bu ortam ve koşullarda adalarda asimilasyon en yüksek düzeyde devam  ediyor,ayrıca kimi zamanlarda da nefret ve baskı içinde yaşıyoruz.Gerekli haklarımız verilmezse kültürel bakımdan yok olacağız. Üstelik bu  uygulamalar bir Avrupa Birliği ülkesinde oluyor.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri’nin  anavatan Türkiye’den talep ve beklentileri:

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinde beklentilerimiz var.Hükümetler arasındaki görüşmelerde Rodos ve İstanköy Türklerinin sorunları daha güçlü bir şekilde gündem maddesi olarak   masaya getirilmelidir.Bu bağlamda öncelikle bizlerin Türk azınlık olduğumuz ve Türkçe öğrenim hakkımız talep edilmelidir. Türkiye Devleti, Rodos ve İstanköy Türkleri için özellikle kültür ve eğitim konularında çok acil bir şekilde devreye girmesi gerekir, çocuklarımız ana dillerini unutmak üzereler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden beklentimiz; Rodos ve İstanköy Türklerinin sorunları için Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’ne bir rapor sunulmuştur. Burada yaşayanların Türk kültür soylu oldukları ilk defa bu raporda belirtilmiş, ancak  bir ilerleme olmamıştır. Bu  konunun tekrar gündeme gelmesini bekliyoruz.

FUEN’in Türk Azınlıkların talep ve beklentilerinde yaşadığı sorunların çözümüne katkısı:

TAG olarak BM, AB, Avrupa Konseyi gibi platformlarda sorunlarımızı ve taleplerimizi yeterince dile getiremiyoruz. Bağlantı FUEN aracılığı ile kurulabilir. FUEN olarak toplu bir şekilde ilgili ülkelerin yetkilileri ile görüşülebilir. FUEN TAG olarak hem STK hem de parlamento düzeyinde olabilir, bu etkili olacaktır.

FUEN TAG  Üyelerine talebimiz  ise şu: Bizi Türk yapan dilimizdir, Türkçedir.  Çalışma grubu olarak ortak bir dili yakalamamız lazım. Biraraya geldiğimizde Türkçe konuşup anlaşmamız  konusunda çalışmalar yapmalıyız.Ünlü Türk Büyüğü İsmail Gaspiralı, “Dilde,Fikirde,İşte Birlik “demişti. Üstelik bu yıl O’nun ölümünün 100.yılı.FUEN TAG’da bu ideali  gerçekleştirme konusunda adımlar atmalıyız. Ortak dil için bir çalıştay yapabiliriz, İzmir’de  bu amaçla Dernek olarak bir ortam hazırlayabilir,ev sahipliği yapabiliriz.Önerim budur.