DERNEĞİMİZ,ANKARA’DA “YUNAN ALGISINDA TÜRK İMGESİNİN KÖKENLERİ” PANELİNİ DÜZENLİYOR.

 

Derneğimiz,17 Aralık 2021 saat 14.00’de Ankara Üniversitesi Rektörlük 100.Yıl  Salonu’nda  Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü (TİTE)  ile “Yunan Algısında Türk İmgesinin Kökenleri” adlı bir panel düzenliyor.

Panelde; Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerin sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi, var olan sorunların tartışılması, karşıtlıkların, çözümsüzlüklerin ve Türk imgesine karşı oluşmuş önyargı ve kalıp yargıların üstüne gidilerek çözüm üretilmesi  doğrultusunda önermeler yapılacaktır.

Bu panelde de amacımız, Yunan algısında olumsuz ve sorunlu Türk imgesinin kalıcılaştırılarak kuşaktan kuşağa aktarılması ve siyasi, sosyal ve din temelli kalıp yargıların süreğen bir duruma gelmesi yerine, barışçıl bir söylem  ve ilişkilerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır.