PANEL ERTELEMESİ

Derneğimizin 28 Ocak 2022 tarihinde Konak Belediyesi Türkan Saylan Konferans Salonu’nda düzenleyeceği “Yunan Algısında Türk İmgesinin Kökenleri” adlı panel, konuşmacılarından ikisine Covid-19  tanısı konulmasından dolayı ertelenmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği