Anıtkabir Şeref Defteri Yazısı

Aziz Mustafa Kemal Atatürk,

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri olarak   saygı,sevgi ve özlem duygularımızı ifade etmek üzere  huzurunuzdayız.

Siz,Cumhuriyet Devrimi ile milletimizi kulluktan eşit yurttaşlara dönüşümünü gerçekleştirmenin öncülüğünü yaptınız. Yurttaşlığın, laiklik  temelli ve bilimin  yol göstericiliğinde özgür düşünen ve üreten  insanlar olmasını öğrettiniz.

Siz,emperyalizmin güdümünde yurdumuzu işgal etmek üzere gelen düşmanlara karşı kazandığınız zafer ve kurmuş olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti ile salt Türklerin değil,bütün mazlum ülkelere önderi oldunuz.

Siz,aynı zamanda kültürel milliyetçilik anlayışınızın doğal bir sonucu olarak Dış Türklerle  de ilgilendiniz. Çünkü tarih okuyan ve yorumlayan  bir insandınız. Balkanlar’da,Ege’de,Musul ve Kerkük’de,Orta Asya’da,Kafkasya’da yaşayan insanlarla dil, kültür ve kan bağımız olduğunu biliyordunuz. Kaderin ayırdığı Türklerin gelecekte çeşitli birlikler oluşturabileceklerine de inanıyordunuz.  Bu bağlamda,Türkiyat Enstitüsü, Türk Dilini Tetkik Cemiyeti ve  Türk Tarih Kurumu’nu  kurdunuz  ve kongreleri düzenlediniz.

Sizin,Türkiye dışındaki Türk coğrafyasına idealist öğretmenler gönderdiğinizi  de biliyoruz. Bunlar yurdumuzdan binlerce kilometre uzaklardaki Türk topraklarında yaşayan soydaşlarımıza  Türkiye Türklüğünün  kültürünü götürdüler. Türklük bilincini yaydılar. Kaçının  Türkiye’ye  dönebildiğini, kaçının  “Türk casusu” sayılıp zindanlarda ve toplama kamplarında çürüdüğünü, mezarlarının  nerede olduğunu bilemiyoruz. Üzülerek belirtmeliyiz ki bugün de kimi ülkelerde Türk kültürel kimliğini korumak için  çalışmalar yapmakta olan kişilere,aynı suçlamalar yapılıyor. Kesin olarak bildiğimiz  şey,onların  “Mustafa Kemal’in Öğretmenleri” olduğudur.

Aziz Mustafa Kemal Atatürk,

Bizler,yakın tarihimizde Balkan Savaşları’nda şehit düşmüş ve  Türkiye’deki Milli Mücadele sırasında İtalyanlardan temin edilen silahlarla Anadolu’ya  silah sevkiyatı  yapan Rodos Menfaat-ı Milliye Örgütü’nün çocuklarıyız.Bizler, Sizin  kurduğunuz  Cumhuriyet’te Reşit Galip,Şükrü Kaya gibi Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlığı yapan seçkin Rodos ve İstanköy Türklerinin  soydaşlarıyız.

Bizler,Türk kültürel kimliğini kayıp etmemek için Adalar Denizi’nden Türkiye’ye göç eden ve  kurucusu olduğunuz Cumhuriyet’in sağladığı olanaklarıyla iş ve aşa sahip  olan ve  yüksek öğretimin de en yüksek mertebesine yükselebilen Türkleriz.

Ancak adalarda da yaşamakta olan soydaşlarımız vardır.Bununla birlikte  Yunanistan’ın asimilasyon politikasına “dur” denmediği takdirde, kısa bir süre sonrasında  Adalı Türklerden söz etmek olası olmayacaktır.

Akrabalarımız,soydaşlarımız adına Türkiye’de örgütlenmiş adalar Türkleri olarak Yunanistan Devleti’nden adalarda kalan soydaşlarımızın Türk kültürel kimliğinin  kabul edilmesini, çocuklarımızın çift dillilik  temellinde anadillerini öğrenmeleri için kapatılan okullarının yeniden açılmasını ve Osmanlı Türklerinden kalan mimari eserlerin korunmasını talep ediyoruz ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktayız.

Biliyoruz ki kültürel kimlik insanların doğuştan gelen haklarıdır. Kendi kültürel haklarını koruma temelinde bunu en iyi kavrayan önder Siz oldunuz.

Aziz Mustafa Kemal Atatürk,

Bu duygu ve düşüncelerle Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri olarak,ilkelerinize  sahip çıkmayı sürdüreceğiz

Size en içten saygı,sevgi ve özlemlerimizi sunuyoruz.

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri   Kültür ve Dayanışma Derneği adına:Başkan

7 Kasım 2016,Anıtkabir-Ankara