2017 Merkez Genel Kurul Duyurusu

 

 

Genel Kurul  Duyurusu                                                                                    03/02/2017

Derneğimizin olağan genel kurulu, aşağıdaki bildirilen gündemi görüşmek üzere 18 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 14.00’de,çoğunluk sağlanamazsa 25 Şubat 2017 Cumartesi  günü saat 14.00’de Ahmet Piriştina Kültür Merkezi Seminer Salonu’ Şemikler-Karşıyaka’da yapılacaktır.

Gereğini arz ederiz.

Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği  Yönetim Kurulu adına

Başkan

Prof.Dr. Mustafa Kaymakçı

 

 

Gündem

 

  • Açılış ve Divan oluşumu
  • Çalışma ve Denetleme Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi
  • Çalışma ve Denetleme Kurulu Raporlarının Aklanması
  • Kamu yararına çalışan dernekler statüsüne geçmek üzere Dernekler masasının talep ettiği Tüzük maddelerinin eklenmesi hakkında görüşme ve oylanması
  • Antalya Şubesi’nin açılmasının kararlaştırılması ve şube ile ilgili işlemin yürütülmesi hususunda seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme ve oylanması
  • Ankara Temsilciliği’nin açılmasının kararlaştırılması ve temsilcilik ile ilgili işlemin yürütülmesi hususunda seçilecek yönetim kuruluna yetki verilmesi hakkında görüşme ve oylanması
  • Aidatlar hakkında görüşme
  • Dilek ve Öneriler
  • Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Seçimi
  • Kapanış