2023 YILININ İNSANLIĞA  ve TÜRKLÜK DÜNYASI’NA MUTLULUKLAR GETİRMESİNİ DİLİYORUZ

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve Dostlarımız,

Öncelikle 2022 yılını bitirirken Sizlere çok özetle yaptığımız çalışmalar hakkında bilgi vermek isteriz.

2022 yılında Ankara, İstanbul ve Edirne Trakya Üniversitelerinde paneller düzenledik, İzmir’de konferanslar verdik.

En önemli kitlesel  katılımlı etkinliğimiz ise, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  ev sahipliğinde Türk Tarih Kurumu ile ortaklaşa  olarak 22-23 Aralık 2022 tarihlerinde  düzenlediğimiz “RODOS  ve ONİKİADA’DA TÜRK VARLIĞININ 500. YILI SEMPOZYUMU” oldu.

Bu dönemde de yayın çalışmalarımızı sürdürdük. ”RODOS ve İSTANKÖY TÜRK TOPLUMUNDA EĞİTİM-ÖĞRETİM” (Türkçe ve İngilizce)  adlı kitabımızın  ana teması “Onikiadalarda Türk Vardır,1972 yılında kapatılan iki dillilik  temelinde Türk Okullarının açılması” oldu.

Diğer yandan basın açıklamalarımıza devam ettik. Basın açıklamalarımızdan birinde, Yunanistan Devleti’nin “Onikiada’da Türk Yoktur.” söylemini, bu kez 1947 yılında  İstanköy’de görev yapan Yunan Askeri Yönetiminin “İstanköy’de Türk vardır” belgesiyle   çürüttük. Yunanistan Devleti yetkilerine kaleme aldığımız mektuplarla  da Rodos ve İstanköy’de yaşamakta olan soydaşlarımızın kültürel haklarının  kabul edilmesini talep ettik.

Bizler, Ege Denizi’nin iki yakasında var olan Türk ve Yunan Halklarının dostluğunu istiyoruz. Ancak bu talebimiz Yunanistan Devleti tarafından  Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımızın kültürel haklarını  kabul edilmesi ve gereğinin yerine  getirilmesi ile çelişmez .Her ülkede farklı kültürlerin taleplerinin yerine getirilmesi bir insanlık borcudur.

Bu yaklaşım ışığında 2023 yılının Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımıza,Dostlarımıza,  insanlığa  ve Türklük Dünyası’na mutluluklar getirmesini diliyoruz.

Rodos, İstanköy  ve Onikiada  Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği