“ABD BAŞKANI JOE BİDEN’IN 1915 OLAYLARINI “SOYKIRIM” OLARAK NİTELEMESİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ”

BASIN AÇIKLAMASI                                                                                                                28 Nisan 2021

ABD BAŞKANI JOE BİDEN’IN 1915 OLAYLARINI “SOYKIRIM” OLARAK NİTELEMESİNİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

——————————————————

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili tarihi gerçekleri çarpıtılmış olması esef vericidir. 1915 olayları politikacılar tarafından değil, tarihçiler tarafından incelenmelidir. Bilindiği gibi olayları örtbas etmek isteyen ve kendisini mazlum bir ülke olarak göstermeye çalışan Ermenistan, Türkiye’nin o döneme ait olayları ortak bir tarih komisyonu ile inceleme teklifini kabul etmemişti. Tarihin tahrif edilmesi, ‘tarihi yeniden yazma’ girişimleri ve bunun siyasi baskı için kullanılması kabul edilemez.

Türk Milletinin Ermeni Soykırımı yaptığı şeklindeki yakıştırmalar BM Soykırım Sözleşmesine aykırıdır. Bu iddiaları dillendirmek; uluslararası Hukuk açısından Türk Milletine karşı kin yaratmak amaçlı işlenen nefret suçudur. Yabancı Parlamentoların Türkiye’ye karşı almış olduğu kararlar da Türkiye’ye karşı düşmanlığı körükleyen, ırkçı, nefret suçudur.

ABD Başkanı Joe Biden’e Amerikalı tarihçi Edward J. Etickson “Tehcir kararı, Ermenilerin yok edilmesi amacıyla alınmamıştır. Askeri tehdit olan Ermenileri kontrol etmek amacıyla alınmış bir karardır” ile  Bernard Lewis Fransız Le Monde gazetesinde “Tehcirin gerekçesi meşrudur. Ermeniler tehcir öncesi köyleri talan etmiş, Türk varlığını yok etme girişimiyle toplu ölümlere neden olmuş, soykırım yapmıştır. İşgal orduların da desteği ile yerli sivil halkı katletmişlerdir. Osmanlı Hükümeti bu sorunu çözmek için tehcir kararı almak zorunda kalmıştır. Osmanlının Ermenileri yok etmek gibi bir uygulaması yoktur”açıklaması ile aynı dönemde Ermeni çetelerce 500 binden fazla Müslüman Türkün  katledilmesini,Mart 1918’de Bakü ve Azerbaycan’ın diğer bölgelerinde Ermeni Taşnakların gerçekleştirdiği katliamlara sessiz kaldığını ve Ermeni teröristlerin Dışişleri bakanlığımızın  temsilciliklerinin katledilmesini de anımsatmak isteriz.

Sırası gelmişken Osmanlı Devleti’nin savaşta yenilmesi ile İttihat ve Terakki Fırkası’nın dağılmasından sonra iktidar olan işbirlikçi Hürriyet ve İtilaf ve işgalci devletlerin baskısıyla Ermeni Tehciri’nde meydana gelen olaylardan sorumlu tutularak idam edilen başta Boğazlıyan Kaymakamı Mehmed Kemal Bey  olmak üzere Urfa mutasarrıfı Nusret Beyi ve Diyarbakır Valisi Reşit Bey’i saygı ile anıyoruz.Ve Onları,emperyalizme karşı direnen Mustafa Kemal Paşa(Atatürk) başkanlığındaki TBMM’nin “Şehid-i Millî “ ilân etmesini  bir şükran borcu olarak ifade etmek istiyoruz.

Sözde Ermeni Soykırım iddialarına karşı önerilerimiz şunlardır:

  • Malta’daki “Ermeni kırımı” soruşturmasının dosya ve belgeleri Britanya’dan istenmelidir.Britanya Kraliyet Başsavcılığının “kovuşturmaya yer olmadığına” hükmetmesinin gerekçeleri görülmelidir.
  • Avrupa Adalet Divanı; yabancı Parlamentoların “Ermeni soykırımını tanımasının siyasi olduğu” kararı,ilgili Parlamentolara TBMM tarafından bildirilmelidir. Uluslararası Adalet Divanı; “yabancı mahkemelerin Türkiye aleyhine açılan davaların geçersiz olduğu” kararı gereğince, açılan davalara müdahil olabilir ve karşı dava açılabilir.
  • Ermeni iddialarını tartışmayı cezalandıran ülkeler aleyhine, uluslararası nefret suçu işleme gerekçesiyle AİHM’de dava açılmalıdır.
  • Ermeni iddialarına karşı yayınların, yabancı dile çevrilmesi konusunda devlet desteği sağlanmalıdır.

Özetle  ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 Olaylarını “Soykırım” Olarak Nitelemesini Şiddetle Kınıyoruz. İstanbul’a Konstantinapol  diyen ABD yönetimlerini lanetliyoruz .

Prof.Dr.Mustafa Kaymakçı

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği(ROİSDER) Başkanı

Mumin Durmuş

Batı Trakya Türkleri Dayanışma derneği İzmir Şubesi Başkanı

İlhami Yıldız

Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Başkanı

Abdurrahim Nursoy

İzmir Bal-Göç Genel Başkanı

İbrahim Şengöz

Kosova Rumeli Kültür Sanat Turizm Derneği Başkanı

Abdullah Gül

Bosna Sancak Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı