ATATÜRK’Ü SAYGI,SEVGİ VE ÖZLEMLERİMİZLE ANIYORUZ

ATATÜRK’Ü SAYGI,SEVGİ VE ÖZLEMLERİMİZLE ANIYORUZ
Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve Dostlarımız
Atatürk’ün önderliğinde tarih sahnesinden silinmek üzere olan bir halk, eskilerin deyişiyle düvel-i
muazzama denilen emperyal devletlerle karşı savaşarak Kuvayı Milliye temelinde Cumhuriyet
rejimini geçmişti.
Atatürk, “Çağdaşlaşma ”kavramı ile Türk toplumunu çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkartmak için
devrim ve ilkelerini yaşama geçirdi . Atatürk için çağdaşlaşmanın temel amacı, Türkiye
Cumhuriyeti’nin sonsuza kadar yaşayabilmesi için vazgeçilmez bir araç niteliğini taşımasıdır.
O, “Efendiler! Dünyada her şey için; uygarlık için, hayat için, başarı için en hakiki mürşit ilimdir; fendir.
İlim ve fennin dışında rehber aramak dikkatsizliktir, bilgisizliktir, yanlışlıktır ”derken çağdaşlaşmanın
en önde gelen boyutlarını dile getirmiştir.
Atatürk’ün siyaset açısından iki temel özelliği öne çıkmış bulunmaktadır. Bunlardan birincisi; Birinci
Paylaşım Savaşı’ndan sonra emperyal güçler tarafından Türklere dayatılan teslimiyete karşı “Hayır
”cesaretini göstermesi ve bir direnişi düzenleyerek onları denize dökmesiydi. İkincisi de, Doğu
halklarının Batı’nın sömürgeleştirme uygulamaları karşısında tutarlı ve umut verici direnişin zaferle
sonuçlandırabileceğini gösterebilmesiydi. Bu, O’nun evrensel yanıdır.
Özetle, Atatürk ve arkadaşları ülkedeki ortaçağı yenmek, tam bağımsız bir Türkiye yaratmak için
olağanüstü atılımlar yaptılar ve çağdaş ve laik Cumhuriyeti kurdular.
Bütün Türkler gibi Rodos ve İstanköy Türkleri de O’nun bıraktığı Cumhuriyete sonsuzluğa değin sahip
çıkacağız.
ATATÜRK’Ü SAYGI,SEVGİ VE ÖZLEMLERİMİZLE ANIYORUZ.
Rodos, İstanköy ve Onikida Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği
10 Kasım 2023