Atatürk’ü Sevgi, Saygı ve Özlemle Anıyoruz

 

 

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve Dostlarımız,

Bir 10 Kasım gününde  daha sonsuzluğa uğurladığımız Aziz Mustafa Kemal Atatürk’ü, Rodos, İstanköy ve Onikiada Türkleri olarak  bir kez daha saygı, sevgi ve özlem duygularımızla anıyoruz.

Bu bağlamda kamuoyunda yeterince bilinmeyen bir konunun Sizlerin aracılığıyla  kamuoyunun görüşüne sunmak isteriz.

Rodos ve İstanköy Türkleri olarak , Anadolu’da o zamanki adıyla Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde TBMM Orduları Yunan ordularına karşı savaşırken, doğrudan ve dolaylı olarak milli mücadeleye destek vermekten geri kalmamıştık. 1919’da kurulan “Rodos ve İstanköy Mudafa-i Hukuk-ı İslamiye Cemiyeti” ile  mücadeleye destek vermiştik.

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız ve Dostlarımız

Türkiye’de örgütlenmiş adalar Türkleri olarak, Yunanistan Devleti’nden, adalarda kalan soydaşlarımızın Türk kültürel kimliğinin  kabul etmesini, çocuklarımızın çift dillilik  temellinde anadillerini öğrenmeleri için kapatılan okullarının yeniden açmasını ve Osmanlı Türklerinden kalan mimari eserlerin korunmasını talep ediyoruz ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktayız. Biliyoruz ki kültürel kimlik insanların doğuştan gelen haklarıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinize  sahip çıkmayı  ve aynı zamanda adalardaki soydaşlarımızın Türk ve Müslüman olarak  varlıklarını  koruma doğrultusundaki  çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Rodos,İstanköy ve Onikiada Türkleri   Kültür ve Dayanışma Derneği

7 Kasım 2021