ATATÜRK’Ü SEVGİ VE ÖZLEM İLE ANIYORUZ.

ATATÜRK’Ü SEVGİ VE ÖZLEM İLE ANIYORUZ.

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız

Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurladığımız 10 Kasım 1938 ‘in üzerinden 80 yıl geçti.

Mustafa Kemal Atatürk, içinden çıktığı Türk Toplumunun kaderine damgasını vuran bir  önderdi .Bu bakımdan milletinin kaderine olan müdahalesi  tartışılmazdır.

O,aynı zamanda emperyalizme karşı  vermiş olduğu Kurtuluş Savaşı ile bütün sömürge ve yarı sömürge ülkelerinin  milli kurtuluş hareketlerine önder olmuştur. Bu durum,O’nun çağdaş ve evrensel  hüviyetinin  özgün bir cephesidir.

Değerli Rodos ve İstanköy Türkü Soydaşlarımız

Rodos ve Anadolu Türklerinin Atatürk  sevgisi, Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcına  değin  uzanmaktadır.

O’nun başlattığı Milli Kurtuluş hareketine, kurmuş oldukları Rodos Menfaat-ı Milliye Örgütü ile İtalyanlardan satın alınan silahları Anadolu’ya silah sevkiyatı ile  katkıda bulunmuşlardır.Ayrıca Türkiye’de bayındırlık hizmetlerine de  yardımcı olmuşlardır.

Kısaca ,O’nun önderliğinde,emperyalizme karşı vermiş olduğunuz savaşımdan galip çıkılmasaydı,salt Anadolu ve Rumeli’de değil,adalarda da Türk kalmayacaktı. Bu nedenle de Türkiye’de örgütlenmiş adalar Türkleri  olarak Cumhuriyetimizin kurtuluş ve kuruluş değerlerini en iyi bilen  topluluklardan birisiyiz. Atatürk sevgisi ve ilkelerine bağlılık ,adalar Türklerinin en önde gelen özelliğidir.

O’nun ilkelerin sonsuza değin yaşatacağımıza söz veriyoruz.

Rodos ,İstanköy  ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği