Avrupa Azınlıklarının Hukuk Mücadelesinde FUEN kazandı.

Avrupa Adalet Divanı, “Azınlık Kurtarma Paketi”nı haklı buldu.

Derneğimizi üyesi olduğu Avrupa Milletleri Federal Birliği(FUEN),Avrupa azınlıklarının “Azınlık Kurtarma Paketi”nin  doğrultusunda açtığı hukuk mücadelesini kazandı

Avrupa Adalet Divanı, yetki alanı dışında olduğu gerekçesiyle FUEN’in 1 milyon imza kampanyasını kaydetmeyi reddeden AB Komisyonu’nun kararını hukuksuz buldu

Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi, 16 Eylül 2013’te yetki alanının dışında olduğu gerekçesi ile Avrupa Milletleri Federal Birliği(FUEN)’nin AB Komisyonu’na sunduğu “Azınlık Kurtarma Paketi“ isimli 1 milyon imza kampanyasının kayıt edilmemesi konusunda FUEN’in açtığı davada FUEN’i haklı  olduğuna karar verdi.

3 Şubat 2017 tarihinde açıkladığı kararında Genel Mahkeme, Avrupa Vatandaş Girişimi kapsamında sunulan  “Azınlık Kurtarma Paketi“nin AB Komisyonu tarafından kaydının reddedilmesi konusunda AB Komisyonu’nun aldığı kararının hukuksuz olduğu hükmüne vardı.

Mahkeme, girişimde adı geçen hangi önlemlerin yetkisi dışında kaldığını açıklamayarak ve vardığı sonucu destekleyen gerekçeleri sunmayarak AB Komisyonu’nun gerekçe sunma yükümlülüğüne uymadığını belirtti.

Mahkemenin kararının ardından AB Komisyonu’nun FUEN’in girişimi konusunda yeni bir karar alması gerekecek.

Karar konusunda açıklama yapan  FUEN Başkan Yardımcısı  Halit Habip Oğlu şunları söyledi: “Avrupa’da yaşayan ulusal azınlıklar açısından önemli bir zafer niteliğinde olan kararı büyük bir sevinçle karşılıyoruz.Hak verilmez, alınır’ düşüncesini savunarak derin bir hukuksal değerlendirmenin ardından mahkemeye yaptığımız başvuru sonucunda mahkeme bizleri haklı buldu. FUEN olarak ulusal azınlıkların haklarının korunması ve garanti altına alınması için AB çapında bir korunma mekanizması yaratılması konusunda başlatmak istediğimiz girişim konusunda AB Komisyonu ciddi bir inceleme yaparak yeni bir karar almak zorunda. Bu karar ile Avrupa’da ulusal azınlıkların korunması konusunu ciddi bir biçimde AB’nin gündemine taşınmış olacak. Ulusal azınlıklar için Avrupa’da bir korunma mekanizması yaratılması için FUEN olarak mücadele etmeye devam edeceğiz.”

Derneğimiz Başkanı Mustafa Kaymakçı da Avrupa Adalet Divanı’nın almış olduğu bu kararı,Rodos ve İstanköy Türklüğünün kültürel haklarının kazanılması doğrultusunda önemli bir kazanım olduğunu  belirtti.

 

Avrupa Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nin basın açıklamasına ve kararına http://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_278265/de/ linkinden ulaşabilirsiniz.