Basın Açıklaması

Basın Açıklaması

Dünya kamuoyunda Yunanistan’daki Türk Varlığının Batı Trakya’yla sınırlı olduğu algısı vardır. Bununla birlikte Rodos ve İstanköy ağırlıklı olmak üzere Onikiadalar’da yaşayan ve sayıları 6.000’ini geçen  bir Türk nüfus da bulunmaktadır. Yunan makamları, 1923 yılında Lozan Barış Andlaşması imzalandığında Onikiadalar’ın İtalyan yönetimi altında bulunduğu gerekçesiyle söz konusu soydaşlarımızın kültürel kimliğini  tanımamış bulunmaktadır.

Rodos, İstanköy Ve Onikiadalarda yaşamakta olan Türklerin;Vatandaşlık,Türkçe Öğrenme Hakkı, Din ve İbadet,Nefret ve Baskı Ortamı, Osmanlı Türklerinden Kalan Kültürel Mirasın Korunmasından kaynaklanan Sorunları  ile Vakıflar  Sorunu gibi sorunları vardır.

Anılan sorunlar konusunda farkındalık yaratmak amacıyla,22-23 Kasım 2018 günlerinde Fuar Gençlik Tiyatrosu’nda    “Uluslararası Rodos Ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu,2018” düzenlenmiştir. Sempozyum iki gün sürecek ve  “Avrupa’da Azınlık Hakları “,”Yunanistan’da Türklerin Azınlık Hakları”, “Rodos Ve İstanköy Türklerinin Güncel Sorunları” Ve “Rodos Ve İstanköy Türklüğünde Kültürel Aidiyet” konularında bildiriler sunulacaktır.Bunların yanında sizlere Güzel İzmir’imizi de tanıtmaya çalışacağız.

“Uluslararası Rodos Ve İstanköy Türklüğü Sempozyumu,2018” Rodos ve İstanköy Türkleri açısından şimdiye değin yapmakta olduğumuz çalışmaların arasında çok özel bir öneme sahip  olacaktır. Bildiğim kadar bu sempozyum, Rodos ve İstanköy Türkleri  üzerine yayınları dışında yabancı bilim kişi ve uzmanlarının  bildirileriyle katıldığı   ilk sempozyumdur.

Prof.Dr.Mustafa KAYMAKÇI

Başkan